Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ks. E. Płonki 23 wraz z zabezpieczeniem na wpływy eksploatacji górniczej

Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. Ks. E. Płonki 23 wraz z zabezpieczeniem na wpływy eksploatacji górniczej. Widok budynku Sali gimnastyczne
Przedmiotem inwestycji była kompleksowa przebudowa oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju. Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych miała stać się obiektem nowoczesnym, ekologicznym i bezpiecznym, a dzięki rozwiązaniom architektonicznym budynek szkoły miał odzyskać swój historyczny blask. Analiza archiwalnej dokumentacji zdjęciowej budynku szkoły powstałego na początku lat 50 - tych XX-wieku, zainspirowała projektantów do przywrócenia obiektowi klasycyzującego charakteru. Pozwoliły na to następujące działania: doprojektowano na elewacji wschodniej lukarny dachowe doświetlające nowe pomieszczenia a na elewacji zachodniej odtworzono lukarny typu ''wole oko''. Przywrócono podziały okienne oraz dodano sztukaterie. Od strony klatki schodowej odtworzono pierwotnie istniejące duże przeszklenie. Strefę wejściową zdobi portal, który nadaje powagi instytucji, a lekkie szklane daszki nadały nowoczesnego charakteru, nie zakłócając historycznego wyglądu elewacji. Dach pokryto dachówką karpiówką, w kolorze ceglastym, układaną w łuskę. Na cokole odtworzono boniowanie. Ważne było uzyskanie spójności wnętrz z charakterem szkoły, dlatego przeszkloną windę, klatkę schodową, korytarze i łazienki ozdobiono klasycznymi wzorami. Całość założenia została pozytywnie zaopiniowana przez konserwatora zabytków ze względu ujęcia budynku szkoły w Gminnej ewidencji zabytków. Głównym celem było przeprojektowanie budynku szkoły, by był on dla dzieci, nauczycieli i rodziców przestrzenią przyjazną, w której poczują się wyjątkowo a sam obiekt budził szacunek do tak ważnego miejsca, jakim jest szkoła.

Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej stanowiącego siedzibę SP17 w Jastrzębiu-Zdroju.
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. Ks. E. Płonki 23 wraz z zabezpieczeniem na wpływy eksploatacji górniczej. Na pierwszym planie trawnik i f Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. Ks. E. Płonki 23 wraz z zabezpieczeniem na wpływy eksploatacji górniczej. Widok budynku Sali gimnastyczne Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. Ks. E. Płonki 23 wraz z zabezpieczeniem na wpływy eksploatacji górniczej. Widok wnętrza z klatką schodową Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. Ks. E. Płonki 23 wraz z zabezpieczeniem na wpływy eksploatacji górniczej. Dwa widoki wnętrza szkolnej łaz