Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle

Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle. Na pierwszym planie ścieżka prowadząca do wejścia do jasnego budynku z dwuspadowym dachem. Po prawej stronie na trawniku tablice informacyjne, po lewej trawnik, w tle wysokie drzewa.

Budowa obiektu Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle była najważniejszą częścią projektu pn. "Budowa kompleksu edukacyjno-ekologicznego w Gminie Wisła", który uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Istotą projektu było kompleksowe podejście do ochrony bioróżnorodności Beskidu Śląskiego i stworzenie ośrodka, którego działalność skupiać się będzie na propagowaniu ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej z tym związanej. Sam budynek Centrum Edukacji Ekologicznej otoczony jest ogrodami, które również pełnią funkcję edukacyjną, będąc miejscem, gdzie podziwiać można rodzime gatunki flory. Ogród zapewnia również doskonałą przestrzeń do rodzinnego odpoczynku, dysponując wieloma atrakcjami dla najmłodszych (m.in. plac zabaw, kamienny labirynt, trampoliny, gry edukacyjne). W samym budynku dla zwiedzających udostępniona jest duża sala ekspozycyjna, której aranżacja opiera się na modelu rzeki podzielonym na dwie części - rzeki z miejskim pejzażem, regularnej, której elementy obrazują uporządkowany przez człowieka krajobraz oraz rzeki z górskim pejzażem, nieregularnej, przedstawiającej krajobraz dziki, bez ingerencji człowieka. Sama ekspozycja podzielona jest dodatkowo na cztery strefy, związane z porami roku. Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli, w godz. od 10:00 do 16:00. Natomiast ogrody otaczające budynek są stale dostępne, klimatyczne oświetlenie alejek pozwala na spacery także w porze wieczornej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle. Na pierwszym planie ścieżka prowadząca do wejścia do jasnego budynku z dwuspadowym dachem. Po prawej stronie na trawniku tablice informacyjne, po lewej trawnik, w tle wysokie drzewa. Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle. Zimowy widok z lotu ptaka. W centralnej części lustro wody z drewnianym pomostem, po prawej płynąca rzeka, w głębi na tle górskiego krajobrazu budynek centrum. Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle. Zimowy widok z lotu ptaka. W centralnej części kamienny labirynt, wokół aleje spacerowe, w głębi na tle drzew budynek centrum. Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle. Na pierwszym planie rabata kwietna z żwirową aleją wzdłuż. Na dalszym planie trawniki, ławki, punkty informacyjne na tle ciemnych,  wysokich drzew.