Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 w Czeladzi z zagospodarowaniem terenu

Na pierwszym planie ulica i chodnik z kostki brukowej oraz zaparkowany samochód. W ciągu chodnika lampy a kwietnymi gazonami. W centralnej części elewacja trójkondygnacyjnej kamienicy o trzech ryzalitach. Środkowy ryzalit cofnięty w stosunku do bocznych
Budynek Rynek 22 usytuowany jest na czeladzkim Rynku, w obszarze Starego Miasta. Jest to obiekt zabytkowy, z drugiej połowy XIX wieku. Zwyczajowo, nazywany jest Kamienicą Konarzewskich, od nazwiska byłych właścicieli. W 2007 roku miasto odkupiło budynek od krewnych właścicieli. Modernizacja budynku na Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej została zaplanowana w Gminnym Programie Rewitalizacji, jako jedno z podstawowych zadań w obszarze Stare Miasto. Inwestycja została przeprowadzona kompleksowo w 2020 r. Zakres prac obejmował: roboty adaptacyjne, rozbudowę istniejącego budynku o nową część, zaadaptowaną na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej oraz część gastronomiczną, połączenie przewiązką części pierwotnej i rozbudowanej, utworzenie placyku wewnętrznego z powierzchnią biologicznie czynną, wykonanie 2 pochylni dla osób niepełnosprawnych, doprowadzenie nowych przyłączy oraz zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Centrum.
Od bieżącego roku Centrum prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i artystyczną. W obiekcie będą następujące rodzaje działalności: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, warsztaty rozwoju, strefa aktywności seniora, współpraca z klubami sportowymi, współpraca z NGO, zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, akcje zdrowotne, zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i opiekuńczo-wychowawcze, spotkania pedagogów i prelekcje dla uczniów czeladzkich szkół.

Powierzchnia terenu – 635 m2, powierzchnia zabudowy - 538,40 m2, kubatura budynku – 5910 m3, powierzchnia użytkowa - 1331,98 m2

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Na pierwszym planie chodnik z kostki brukowej. W centralnej części zbliżenie narożnika trójkondygnacyjnej kamienicy w dużym skrócie perspektywicznym. W tle budynki i zieleń. Na pierwszym planie ulica i chodnik z kostki brukowej oraz zaparkowany samochód. W ciągu chodnika lampy a kwietnymi gazonami. W centralnej części elewacja trójkondygnacyjnej kamienicy o trzech ryzalitach. Środkowy ryzalit cofnięty w stosunku do bocznych Widok nocny. Na pierwszym planie ulica i chodnik z kostki brukowej oraz zaparkowany samochód. W ciągu chodnika lampy a kwietnymi gazonami. W centralnej części oświetlona elewacja trójkondygnacyjnej kamienicy o trzech ryzalitach. Środkowy ryzalit cofnięty w stosunku do bocznych. Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej w Czeladzi. Widok nocny na oświetlone lampami ulicznymi elewacje budynków usytuowanych przy rynku. Na pierwszym planie wybrukowana nawierzchnia ulicy z miejscem parkingowym. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego.