Budynek użyteczności publicznej w Świerklanach

Budynek użyteczności publicznej w Świerklanach. Widok na główne wejscie do budynku, nad wejsciem umieszczony jest herb gminy, powyżej herbu nazwa urzędu i zegar. Po lewej stronie kwitnące kwiaty, na t
Zamysłem inwestora było stworzenie w Gminie Świerklany miejsca, które skupiałoby kilka instytucji i pełniło wiele funkcji. I tak, w samym centrum miejscowości - przy skrzyżowaniu ulicy Boryńskiej, Kościelnej i Kościuszki w Świerklanach powstał obiekt o powierzchni użytkowej 2474 m.kw. i kubaturze 9020 m.sześc., składający się z pomieszczeń technicznych i archiwów, utworzonych w przyziemiu budynku oraz z 3 kondygnacji nadziemnych (parter, piętro i poddasze) z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i sanitarnymi. W obiekcie tym mieści się siedziba Urzędu Gminy Świerklany, który pod koniec roku 2018 przeniósł się tam z pomieszczeń starego budynku w Jankowicach, a także siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Kilka miesięcy temu przeniosło się tu także tu także biuro Śląskiego Związku Piłki Nożnej – Podokręg Rybnik.
Budynek jest w części przeszklony, co nadaje mu nowoczesny wygląd. Mieszkańcy gminy oraz osoby odwiedzające urząd, doceniają przestronne wnętrza, podziwiając podczas oczekiwania na załatwienie sprawy, obrazy z jankowickiej Galerii „Jan”, które ozdobiły ściany gminnego magistratu. Doceniają fakt, że w jednym miejscu mogą teraz załatwić większość urzędowych spraw, także tych związanych z wywozem odpadów czy pobieraniem świadczeń z GOPS-u - bez konieczności udawania się pod różne adresy, tak jak to miało miejsce wcześniej. Jest też kącik malucha, w którym miło czas mogą spędzić rodzice z ich pociechami w trakcie załatwiania formalności urzędowych. Całości dopełniają dwa parkingi utworzone przy obu wejściach do budynku, w sumie na 72 miejsca postojowe (w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych). Teren wokół budynku jest systematycznie upiększany i zazieleniany.

Zgłoszenie budynku użyteczności publicznej w Świerklanach wpisuje się w regulamin konkursu w dwóch zakresach: pkt. d "budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej", a po części także w pkt. c "rewaloryzacja terenów zdegradowanych...", gdyż siedziba UG Świerklany powstała w miejscu, w którym kiedyś istniał zaniedbany, zapadnięty teren. Dzięki zagospodarowaniu nieużytków znacznie poprawiła się estetyka otoczenia - budynek powstał w samym centrum miejscowości, przy ruchliwej drodze. Podsumowując: obiekt charakteryzuje doskonała lokalizacja oraz nowoczesny wygląd i funkcjonalne wnętrza.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Budynek użyteczności publicznej w Świerklanach. Widok na główne wejscie do budynku, nad wejsciem umieszczony jest herb gminy, powyżej herbu nazwa urzędu i zegar. Po lewej stronie kwitnące kwiaty, na t Budynek użyteczności publicznej w Świerklanach. Widok wnętrza - sala obrad sesji gminy, oświetlona kwadratowymi plafonami. Jasne stoły z krzesłami, w głębi na ścianie umieszczone godło państwowe. Po l Budynek użyteczności publicznej w Świerklanach. Na pierwszym planie wzdłuż budynku pas trawnika ze ścieżką. Przy ścieżce prowadzącej do wejścia do budynku ławki, oświetlenie i kosze na śmieci. Trzypię Budynek użyteczności publicznej w Świerklanach Na pierwszym planie trawnik z młodymi drzewami i kwiatami i kolorową donicą z herbem gminy. W tle trzypiętrowy budynek z przeszklonym narożnikiem. Fotogr