Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach

Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach, gmina Godów. Na pierwszym planie parking  z miejscami dla uprzywilejowanych. W głębi budynek przedszkola z wesołymi, kolorowymi dekoracjami na elewacji, ł
Konieczność zapewnienia miejsc edukacji przedszkolnej stała się przesłanką do podjęcia działań związanych z budową nowego obiektu. Nowe przedszkole umożliwiło utworzenie nowego oddziału obejmującego dzieci w wieku 3-5 lat, dotychczas nie objętych edukacją przedszkolną oraz zapewniło nowym i dotychczasowym przedszkolakom komfort, bezpieczeństwo i możliwość rozwoju dydaktyczno-ruchowego - w przedszkolu znajdują się salka gimnastyczna, plac zabaw, przestronne dobrze doświetlone, wentylowane sale, każda z indywidualnym węzłem sanitarnym, magazynem na pomoce i zabawki oraz na leżaki, łatwo dostępna szatnia zlokalizowana przy wejściu do budynku, kompleksowo wyposażona kuchnia z szerokim zapleczem magazynowym. Obiekt dostosowany jest do funkcjonowania 8 oddziałów. Potencjał inwestycji po zakończeniu budowy obiektu zapewnia 200 miejsc przedszkolnych. Ewidentną korzyścią jest także przekształcenie zdegradowanej, pustej przestrzeni w centrum miejscowości w społecznie użyteczną infrastrukturę.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego Poddziałanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT Numer projektu nr WND-RPSL.12.01.02-24-02BH/19 Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.01.02-24-02BH/19-00. Wydatki kwalifikowane: 8 643 415,57 zł Wnioskowane dofinansowanie: 1 401 962,00 zł Całkowita wartość projektu: 12 378 330,50 zł Rozpoczęcie realizacji projektu 2015-07-08 Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu 2018-04-30 Zakończenie realizacji projektu 2020-08-28 Zakończenie prac 2020-06.


Nowy budynek spełnia wymogi dostępności dla dzieci, rodziców i pracowników z niepełnosprawnością. Zaprojektowano budynek jednopoziomowy, natomiast dostęp do obiektu zapewniono poprzez pochylnie dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do przedszkola oraz wyjściach ewakuacyjnych. Dla zachowania przejrzystego i logicznego układu pomieszczeń zaprojektowano budynek w kształcie litery L. Szerokości korytarza i przejść komunikacji wewnętrznej przystosowano do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz obiektu zaprojektowano łazienki dla osób z niepełnosprawnościami z odpowiednim wyposażeniem. Uwzględniono ergonomiczne detale użytkowe ułatwiające obsługiwanie jedną ręką. Zaprojektowane sale uwzględniają dobrą akustykę, ograniczenia odbić światła, odpowiednią kolorystykę. Wybrane rozwiązanie grzewcze w połączeniu z wentylacją mechaniczną zapewniają komfort cieplny.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach. Widok wnętrza - sala dydaktyczna z dużymi oknami i widokiem na plac zabaw. Po lewej stronie sali materace do relaksacji dzieci. W części centralnej stolik Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach. Widok wnętrza - nowoczesna, stalowa kuchnia z pełnym wyposażeniem (sprzęt AGD i szafki na naczynia). Na ścianach i podłodze kwadratowe płytki ceramiczne. Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach, gmina Godów. Na pierwszym planie parking  z miejscami dla uprzywilejowanych. W głębi budynek przedszkola z wesołymi, kolorowymi dekoracjami na elewacji, ł Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach. Kolorowy, przyjazny i bezpieczny plac zabaw wykonany w drewnie i metalu. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego.