Adaptacja z przebudową budynku dawnego spichlerza w Gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu (etap I)

Adaptacja z przebudową budynku dawnego spichlerza w Gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu (etap I). Na pierwszym planie plac wejściowy z miejscam
Budynek dawnego spichlerza wraz z przyległym terenem byłego Kółka Rolniczego poddano adaptacji i przebudowie do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej oraz na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i historyczno-kulturowego. Celem inwestycji było podniesienie atrakcyjności Gminy Hażlach dla turystów. Zadanie będące I etapem planowanych zmian wykonano w drodze realizacji projektu „Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše“, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, w którym partnerem Gminy Hażlach było Muzeum Těsinska w Czeskim Cieszynie. Przebudowę poprzedziła rozbiórka istniejących obiektów byłego Kółka Rolniczego. Bryła budynku spichlerza, obecnie mieszcząca w swoim wnętrzu ekspozycje wystawiennicze na pierwszym piętrze i półpiętrze, wykorzystujące m.in. multimedialne formy przekazu, pozostała bez zmian. Wprowadzono za to modyfikacje elewacji (nowe otwory okienne oraz drzwi wejściowe na parterze). Zagospodarowanie terenu polegało na wykonaniu nowej infrastruktury technicznej wraz z elementami małej architektury. W centralnej części zlokalizowano plac wejściowy, pełniący również funkcję rekreacyjno- wypoczynkową z miejscami do siedzenia. W północno-zachodnim narożniku powstał ogród sensoryczny, połączony z parkiem miniatur przedstawiającym obiekty zlokalizowane na transgranicznej pętli turystycznej. Po zachodniej stronie spichlerza utworzono plac łączący parking z parkiem miniatur. Pełni on funkcję letniej sceny oraz miejsca na imprezy plenerowe. Powstała także wiata rowerowa, która umożliwiła wprowadzenie systemu wypożyczania rowerów dla osób chętnych do skorzystania z tej formy turystyki.

Zaadaptowanie budynku dawnego spichlerza na Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu znacząco poprawiło wizerunek i podniosło atrakcyjność turystyczną nie tylko Hażlacha, ale także całej Gminy Hażlach. Powstał nowy, ciekawy produkt turystyczny, łączący dziedzictwo architektoniczne dawnego spichlerza z bogactwem przyrodniczym Śląska Cieszyńskiego. Budynek, jak i cały teren, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikację pionową w Domu Przyrodnika zapewnia winda osobowa, także przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W II etapie inwestycji w pobliżu Domu Przyrodnika powstanie plac zabaw i składający się z muld i zakrętów tor rowerowy do pumptracku. Stymulujący rozwój fizyczny i intelektualny dzieci w różnym wieku plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni będzie znajdował się w sąsiedztwie placu wejściowego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Adaptacja z przebudową budynku dawnego spichlerza w Gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu (etap I). Na pierwszym planie plac wejściowy z miejscam Adaptacja z przebudową budynku dawnego spichlerza w Gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu (etap I). Wnętrze budynku – na pierwszym planie ciemna Adaptacja z przebudową budynku dawnego spichlerza w Gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu (etap I). Wnętrze sali wystawowej z elementami drewnian Adaptacja z przebudową budynku dawnego spichlerza w Gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu (etap I). Widok nocą. Na pierwszym planie oświetlony pl