Powstańcza Strefa Pamięci w Mysłowicach

Powstańcza Strefa Pamięci w Mysłowicach Powstańcza Strefa Pamięci w Mysłowicach

Rok 2019 był dla naszego regionu wyjątkową rocznicą, która wymagała ponadczasowego uczczenia wydarzeń, jakie zapoczątkowały powrót Śląska do Macierzy. Miasto Mysłowice w całej tej historii – jako miejsce, gdzie doszło do wybuchu I powstania śląskiego – jest równie wyjątkowym i istotnym punktem. Dlatego też czuliśmy się zobowiązani, by obchody rocznicy były niepowtarzalnym wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci Ślązaków. Na tę okoliczność teren przy byłej KWK Mysłowice został zagospodarowany na Powstańczą Strefę Pamięci dającą świadectwo historycznym wydarzeniom, które miały tam miejsce.

Teren parkingu przy byłej KWK Mysłowice był obszarem niezagospodarowanym, zaśmieconym i porośnięty trawą. Odtworzenie miejsca pamięci wybuchu I powstania śląskiego polegało na oczyszczeniu terenu, poprowadzeniu nowych chodników, wykonaniu oświetlenia lampami parkowymi. Na głównym placu postawiono ławki parkowe z kodami QR, donice obsadzone zielenią oraz trzy betonowe cokoły z tablicami upamiętniającymi poległych górników oraz powstańców śląskich. Postawiono również panel multimedialny, który w nowoczesny sposób przybliża mieszkańcom historię tego miejsca. Istniejący, stary budynek pokopalniany oczyszczono i pozostawiono w roli „świadka historii”. Na ścianach budynku zawieszono tablice z nazwiskami poległych powstańców.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Powstańcza Strefa Pamięci w Mysłowicach Powstańcza Strefa Pamięci w Mysłowicach Powstańcza Strefa Pamięci w Mysłowicach Powstańcza Strefa Pamięci w Mysłowicach Powstańcza Strefa Pamięci w Mysłowicach Powstańcza Strefa Pamięci w Mysłowicach Powstańcza Strefa Pamięci w Mysłowicach Powstańcza Strefa Pamięci w Mysłowicach Powstańcza Strefa Pamięci w Mysłowicach Powstańcza Strefa Pamięci w Mysłowicach Powstańcza Strefa Pamięci w Mysłowicach