Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie

Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie

Największa w historii powiatu pszczyńskiego inwestycja polegała na budowie centrum przesiadkowego oraz przebudowie prowadzącego do niego układu drogowego i budowie parkingów dla samochodów i rowerów. W listopadzie 2019 r. oddano do użytku obiekt do obsługi pasażerów z poczekalnią, pomieszczeniami do kierowania ruchem, ogólnodostępnymi toaletami i pokojem dla rodziców z dzieckiem. Przy budynku znajduje się wiata przystankowa z sześcioma stanowiskami do odjazdu autobusów i busów lokalnych i dalekobieżnych. Inwestycja powstała w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, w niezagospodarowanej dotąd dzielnicy Pszczyny. To nowoczesny, energooszczędny obiekt, a jednocześnie nawiązujący architekturą, stylem i materiałami do zabytkowego budynku dworca.

Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie powstało w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu i dostępu do informacji mieszkańcom i podróżnym korzystającym z komunikacji powiatowej. Obiekt został wyposażony w elektroniczne rozkłady jazdy oraz tablice informacyjne, a także infokioski, z których pasażerowie dowiadują się najważniejszych informacji o powiecie i komunikacji. W budynku znajduje się także powiatowy punkt informacji turystycznej.

Przy Centrum Przesiadkowym powstał parking dla rowerów na 180 miejsc, parkingi dla samochodów na niemal 200 miejsc oraz nowy, siedmiostanowiskowy postój taksówek. Gruntownie przebudowany został układ drogowy w rejonie ulic Sokoła, Plac Dworcowy i Kościuszki. Przebudowano instalacje, ulice oraz chodniki, powstały nowe ciągi pieszo-rowerowe i pieszo-jezdne.

Ideą budowy obiektu było zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w powiecie pszczyńskim, stworzenie miejsca pozwalającego na integrację różnych przewoźników i przesiadkę z komunikacji lokalnej na regionalną. Jednocześnie inwestycja ma na celu zmniejszenie ruchu samochodów osobowych, co wpłynie na poprawę jakości powietrza wskutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W rezultacie pasażerowie mogą korzystać z funkcjonalnego, przystosowanego do osób z niepełnosprawnościami obiektu. Zastosowane wewnątrz i na zewnątrz przyjazne rozwiązania architektoniczne i elektroniczne stanowią ułatwienie dla osób z niego korzystających. Podróżni mogą w łatwy i szybki sposób uzyskać dostęp do informacji. Jednocześnie budynek wzmocnił wartość estetyczną zabytkowego dworca kolejowego, a jego umiejscowienie ułatwia mieszkańcom i turystom dalszą podróż.

Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie powstało w ramach projektu „Budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego przez lidera projektu – powiat pszczyński oraz partnera projektu – gminę Pszczyna. Gmina Pszczyna wykonuje system tras rowerowych, prowadzących z Centrum Przesiadkowego w kierunkach wszystkich gmin powiatu. Łączna długość wykonywanych tras to ponad 20 km. W ramach gminnej inwestycji realizowane są również dwa mniejsze centra przesiadkowe w Wiśle Wielkiej oraz w Piasku.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie