Planty - zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego w Radzionkowie

Planty - zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego w Radzionkowie Planty - zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego w Radzionkowie

Zagospodarowane planty są efektem jednego z etapów rewitalizacji południowej części Radzionkowa. Planty były rozległym, zdegradowanym obszarem zajętym głównie przez nieużytki, pomiędzy starym osiedlem górniczym „Hugona”, szkołą a cmentarzem. Projekt miał na celu zagospodarowanie tego terenu i dostosowanie go do potrzeb mieszkańców, a także uatrakcyjnienie tej części Radzionkowa. W ramach zadania powstały m.in.: place zabaw dla dzieci, bieżnia lekkoatletyczna, siłownie, stoły do gry w ping-ponga, szachy i warcaby oraz wiele alejek i ławek. Powstał również parking, ogrodzony wybieg dla psów, dostępna jest również toaleta. Na terenie plant został zainstalowany monitoring. Powstały obiekt ma służyć rekreacji, mieszkańcy mogą tutaj miło i aktywnie spędzać czas.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Planty - zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego w Radzionkowie Planty - zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego w Radzionkowie Planty - zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego w Radzionkowie Planty - zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego w Radzionkowie