Plac na Glanc 2019

Plac na Glanc 2019 Plac na Glanc 2019

Podwórko w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 3 to 10. projekt wykonany w ramach cyklicznej akcji "Plac na Glanc" realizowanej przez Instytucję Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Celem projektu jest rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miasta przy aktywnym zaangażowaniu jej przyszłych użytkowników zarówno w proces projektowy, jak i samą realizację. Podwórka wymagające odnowienia zgłaszają sami mieszkańcy Katowic.

Projekt Placu na Glanc przy ul. Dyrekcyjnej 3 powstał w ramach nowej formuły - jest wynikiem interdyscyplinarnych warsztatów studenckich. W ciągu dwóch dni odbyły się spotkania z mieszkańcami, uczestnicy badali ich potrzeby i oczekiwania, powstały także makiety. Zwycięski projekt został zrealizowany przy aktywnym udziale mieszkańców kamienicy (wspólne sadzenie roślin, oczyszczenie ścian budynku, montaż oświetlenia).

Koncepcja zakładała użycie wyrazistych kolorów oraz swobodnej geometrii opartej na okręgach, co pomogło rozweselić i ożywić dotychczas ponurą przestrzeń, a także podzielić ją funkcjonalnie. Na niewielkiej powierzchni (ok. 90m2) wydzielone zostały: strefa do zabawy dla dzieci, miejsca do siedzenia i wypoczynku, zieleń, zbiornik na wodę deszczową, a także miejsce na śmietniki. Całość uzupełniają lampy w formie świecących kul rozrzuconych pośród roślinności.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Plac na Glanc 2019 Plac na Glanc 2019 Plac na Glanc 2019 Plac na Glanc 2019 Plac na Glanc 2019 Plac na Glanc 2019 Plac na Glanc 2019 Plac na Glanc 2019 Plac na Glanc 2019