Plac miejski w Rudzie Ślaskiej

 Plac miejski Plac miejski

Teren inwestycji przed jej realizacją był nieurządzony o ziemnej nawierzchni. Przez użytkowanie go jako dzikiego parkingu, poza kilkoma drzewami, został nieomal całkowicie pozbawiony zieleni. Z uwagi na lokalizację terenu w centrum dzielnicy Ruda, przy głównym ciągu handlowo-usługowym, w sąsiedztwie obiektów pod ochroną konserwatorską i niewielkim oddaleniu od Muzeum Miejskiego konieczne było jego uporządkowanie i nadanie mu określonego charakteru.

Plac przewidziano jako reprezentacyjne forum – miejsce spotkań mieszkańców dzielnicy. Północna część placu zabudowana została parterowym pawilonem handlowym z krytym pasażem. Od strony południowo-zachodniej, jako wizualne oddzielenie od komunikacji samochodowej, zaprojektowano kolumnadę z wiatą przystankową oraz kioskiem.

Materiały wykończeniowe są zgodne z regionalną tradycją – fugowana cegła klinkierowa zastosowana na przemian z powierzchniami surowego betonu nawiązują do zabytkowej architektury otaczającej nowopowstałe wnętrze urbanistyczne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plac miejski Plac miejski Plac miejski Plac miejski Plac miejski Plac miejski Plac miejski