Plac do Radości

Plac do radości Plac do radości
Głównym założeniem było zaprojektowanie wielofunkcyjnej przestrzeni przyjaznej użytkownikom. Z uwagi na kształt działki plac podzieliliśmy na dwie części. Przestrzeń przed wejściem zaaranżowaliśmy pod organizację wydarzeń takich jak koncerty, lodowisko czy foodtrucki, natomiast druga część placu służy do wypoczynku i zabawy. Kompozycję stanowi ortogonalny podział oparty na siatce 2x2m, która porządkuje przestrzeń wprowadzając czytelny układ posadzki i elementów na placu. Całość założenia uzupełnia starannie dobrana zieleń. Wokół założenia zaprojektowaliśmy kompozycję przestrzenną z betonowych prefabrykatów, odgradzających użytkowników od otaczających ulic. Prefabrykaty wykończono na trzy sposoby: drewnem, roślinnością i nawierzchnią mineralno-żywiczną, część z nich stanowi wywinięcie posadzki, służące do zabaw użytkownikom rowerów, hulajnóg i desek. W drugiej części placu w naturalnym labiryncie z traw i formowanych krzewów zlokalizowaliśmy drewniane, przestrzenne kubiki, w których umieszczono zróżnicowane instalacje artystyczne zachęcające do zabawy. Zrealizowany plac jest miejscem przeznaczonym nie tylko do wydarzeń komercyjnych, ale przede wszystkim otwartą przestrzenią publiczną dla wszystkich.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Plac do radości Plac do radości Plac do radości Plac do radości Plac do radości Plac do radości Plac do radości Plac do radości Plac do radości Plac do radości Plac do radości Plac do radości