Pasaż przy ul. Jordana przed Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 Pasaż ul. Jordana Pasaż ul. Jordana

Stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej o charakterze niekomercyjnym dla połączenia budynków edukacji zlokalizowanych przy ul.Jordana, a mianowicie :

 • Budynku Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego ( wejście ul. Jordana 18 )
 • Projektowanego w rozbudowie skrzydła Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego ( w budynku WŚLSD)
 • Budynku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego

Jednocześnie przy pasażu pieszym znalazły się wejścia : główne do budynku  mieszkalnego (punktowiec od strony płd.) i pomocnicze do Drukarni Archidiecezjalnej.

W osi głównej pasażu Jordana zlokalizowano miejsca odpoczynku dla studentów,mieszkańców i przechodniów tego obszaru o wysokich walorach estetycznych, ekologii i bezpieczeństwa.

Oś pasażu ul.Jordana łączy się wyniesieniem jezdni do poziomu pieszego w skrzyżowaniu z ul.Wita Stwosza ze strefą pieszą Katedry i placu przed Kurią Metropolitalną, a w dalszej perspektywie w kierunku zachodnim z traktem o walorach historycznych w kierunku Kościoła pw. Piotra i Pawła pełniącego niegdyś funkcje katedralne.

Przestrzeń piesza w strefie pomiędzy ulicami Wita Stwosza i Podchorążych jest całkowicie wyłączona z ruchu samochodowego i funkcji parkingowych zlokalizowanych pod płytą placu w dogodnej dostępności.

Osiągnięte cele :

 • utworzenie otwartej dla mieszkańców Miasta strefy odpoczynku i przestrzeni pieszej o walorach miejskich przyrodniczych i niekomercyjnych
 • uporządkowanie stref parkingowych obszaru i otoczenia ulic ( zwiększenie ilości miejsc parkingowych )
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pieszych i ruchu kołowego ( spowolnienie przejazdu ul.Wita Stwosza w dół)
 • aktywizacja działań gospodarczych właścicieli okolicznych nieruchomości w celu podniesienia estetyki otoczenia.
Przestrzeń publiczna składająca się na obszar pasażu ul.Jordana była realizowana ze źródeł publicznych w następującym podziale i częściach:
 1. Plac przed budynkiem WTUŚL i nad parkingiem podziemnym – z funduszy zgromadzonych przez Archidiecezję Katowicką ( Inwestor Kuria Metropolitalna ).
 2. Pasaż Jordana w obrębie ulicy Jordana z Funduszy zgromadzonych prze Gminę Katowice ( Inwestor Miasto Katowice ).
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Pasaż ul. Jordana Widok od strony katedy widok od strony ul. Wita Stwosza strefa wyjściowa z UŚ Strefa rekreacji Strefa spoczynku Plac wejściowy do Biblioteki