Modernizacja szkoły oraz przedszkola w Pawłowicach- Golasowicach

 Modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Golasowicach Modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Golasowicach
Celem projektu było stworzenie funkcjonalnego, przestronnego i nowoczesnego obiektu, w którym znalazłoby się miejsce nie tylko dla szkoły podstawowej, ale również dla przedszkola. Dotychczas przedszkole mieściło się w starych budynkach, które nie spełniały wymagań stawianych tego typu obiektom. Przedwojenny budynek szkoły również wymagał gruntownego remontu. Idealnym rozwiązaniem wydawało się umieszczenie szkoły i przedszkola w jednym budynku. Dla społeczności lokalnej rozbiórka starej szkoły, przez wiele lat nierozerwalnie związanej z historią Golasowic, nie była dobrym rozwiązaniem. Gmina, uwzględniając racje mieszkańców, postanowiła nie niszczyć starego obiektu. Budynek szkolny zmodernizowano, rozbudowano i połączono z przedszkolem, do budowy którego zaadaptowano istniejący budynek gospodarczy. W nowowybudowanej części znalazło się m. in. zaplecze kuchenne, świetlica, biblioteka, sala komputerowa, izba regionalna, pokój nauczycielski, sklepik uczniowski. Tutaj znajdują się również wejście główne i hol. Część pomieszczeń jest wspólna dla szkoły i przedszkola, np. zaplecze kuchenne czy kotłownia. Takie rozwiązanie znacznie zmniejszyło koszty inwestycji i pozwoliło na efektywne wykorzystanie obiektu. Przy okazji rozbudowy przeprowadzono również remont sali gimnastycznej. Zagospodarowano również obejście wokół szkoły, zadbano o zieleń. Drewniany plac zabaw dla przedszkolaków oddzielono od szkolnych boisk, a całość ogrodzono. Budynek został ocieplony i jest ogrzewany przy pomocy ekologicznego pieca gazowego. W rezultacie powstał ekonomiczny budynek, w którym w komfortowych warunkach mogą uczyć się i bawić dzieci z Golasowic. Zespół szkolno – przedszkolny z jednej strony jest budynkiem nowoczesnym, z drugiej zaś strony kontynuuje tradycje związane z historią przedwojennej szkoły, która od zawsze wrośnięta była w krajobraz sołectwa.  
Modernizacja i rozbudowa szkoły rozpoczęła się w czerwcu 2003 r. i zakończyła w sierpniu 2004 r. Przez cały czas trwania prac w szkole odbywały się zajęcia lekcyjne. Na zakup ekologicznego pieca gazowego  Gmina wykorzystała dotację i kredyt ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Równolegle z pracami przy szkole toczył się remont pobliskiej pętli autobusowej z budową parkingu i chodników. Dzięki temu uczniowie po wyjściu ze szkoły mogą bezpiecznie dotrzeć do przystanku.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Golasowicach Modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Golasowicach Modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Golasowicach Modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Golasowicach Modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Golasowicach Modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Golasowicach Modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Golasowicach Modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Golasowicach Modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Golasowicach Modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Golasowicach