Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku szpitala -Pawilon Nr1 Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku szpitala -Pawilon Nr1 Zespół Szpitali Miejskich Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku szpitala -Pawilon Nr1 Zespół Szpitali Miejskich

Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku szpitala z rozbudową o nowe kubatury zawierające:

 • Blok operacyjny na 4 sale z pełnym zapleczem,
 • Centralną sterylizację
 • OAIT- oddział anestezjologii i intensywnej terapii na 8 stanowisk
 • Aptekę szpitalną
 • Główny hall wejściowy z szatnią i bistrem kawowym
Rozbudowa zabytkowego budynku umożliwiła dostosowanie obiektu do obowiązujących wymagań i przepisów oraz zastosowanie nowoczesnych technologii medycznych. W rezultacie szpitalny zabytek stał się nowoczesnym obiektem o specjalności zabiegowej, podnosząc poziom świadczonych usług medycznych, warunków pracy personelu, a także wartość całego zespołu szpitalnego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku szpitala -Pawilon Nr1 Zespół Szpitali Miejskich Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku szpitala -Pawilon Nr1 Zespół Szpitali Miejskich Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku szpitala -Pawilon Nr1 Zespół Szpitali Miejskich Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku szpitala -Pawilon Nr1 Zespół Szpitali Miejskich Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku szpitala -Pawilon Nr1 Zespół Szpitali Miejskich Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku szpitala -Pawilon Nr1 Zespół Szpitali Miejskich Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku szpitala -Pawilon Nr1 Zespół Szpitali Miejskich Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku szpitala -Pawilon Nr1 Zespół Szpitali Miejskich Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku szpitala -Pawilon Nr1 Zespół Szpitali Miejskich Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku szpitala -Pawilon Nr1 Zespół Szpitali Miejskich