Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim

Widok od strony ul. Kubsza na front zmodernizowanego Pałacu Dietrichsteinów. Na fotografii widzimy odnowioną elewację oraz mansardowy dach Pałacu. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego.
Pałac Dietrichsteinów to najstarsza, klasycystyczna budowla w Polsce. W 2018 r. rozpoczęła się gruntowna modernizacja wodzisławskiej, klasycystycznej perły architektury. Prace były możliwe dzięki zdobytemu przez miasto dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Rewitalizacja zakończyła się latem 2022 r. Wówczas Pałac został oddany do użytku. Aktualnie Pałacem Dietrichsteinów w całości zarządza Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Dzięki modernizacji Pałacowi nadano nowe funkcje kulturalne, poszerzono i poprawiono ofertę Muzeum, a także zwiększono atrakcyjność Pałacu, a co za tym idzie atrakcyjność turystyczną miasta. Główną ideą rewitalizacji było odtworzenie przypuszczalnego wyglądu Pałacu i nadanie mu bardziej reprezentacyjnej formy poprzez zastosowanie dachu mansardowego z lukarnami, które pozwoliło na pełniejsze wykorzystanie poddasza. W ramach prac wykonano m.in. izolacje, tynki, renowację elewacji, odtworzono detale gzymsów i opasek wokółokiennych, metaloplastykę. Na parterze można zwiedzać wystawy muzealne dotyczące przeszłości Ziemi Wodzisławskiej. Na pierwszym piętrze znajdują się sale wystaw czasowych, sala reprezentacyjna z herbami wszystkich właścicieli Wodzisławia oraz sala koncertowa. Drugie piętro to wystawa interaktywna SOWA, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności oraz sala konferencyjna na 100 osób. Wstęp do Pałacu Dietrichsteinów jest bezpłatny. Dzięki zastosowaniu bezprogowych drzwi, windy i odpowiednio przystosowanych toalet budynek został również dostosowany do osób niepełnosprawnych.
Efektem modernizacji jest utworzenie spójnego, kompleksowego, zagospodarowanego i atrakcyjnego obiektu, pełniącego funkcje kulturalne i edukacyjne, posiadającego możliwości infrastrukturalne do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, a także zapewniającego przestrzeń wystawienniczą oraz przestrzeń przeznaczoną dla pracowników jednostki. Parter Pałacu przeznaczony jest w całości na funkcję wystawienniczą - przede wszystkim na wystawy stałe Muzeum - gdzie eksponowana jest historia miasta i regionu z uwzględnieniem pradziejów i średniowiecza. Pierwsze piętro Pałacu to miejsce na wystawy czasowe, a także miejsce ma działalność kulturalną - tutaj znajduje się sala koncertowa ze sceną i nagłośnieniem, garderoby i zaplecze, a także reprezentacyjna sala herbowa.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Widok na Pałac Dietrichsteinów od strony Parku Miejskiego. Na pierwszym planie widoczna młodzież podziwiająca mury Pałacu oraz drzewostan Parku Miejskiego. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego. Pałac Dietrichsteinów - widok od strony Parku Miejskiego. Na pierwszym planie drzewostan Parku, w tle mury, rzeźba rodziny i tylne wejście do Pałacu. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego. Widok od strony ul. Kubsza na front zmodernizowanego Pałacu Dietrichsteinów. Na fotografii widzimy odnowioną elewację oraz mansardowy dach Pałacu. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego. Widok z perspektywy lotu ptaka na oświetlony front Pałacu Dietrichsteinów. W tle widać zabudowania handlowo-usługowe. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego.