Kompleks sportowo-rekreacyjny w Tychach

 Kompleks sportowo-rekreacyjny Kompleks sportowo-rekreacyjny

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Paprocany jest naturalnym zapleczem ośrodka MOSIR Tychy. Całość prezentowanej realizacji łączą trzy obszary i funkcje im przypisane:

 • Jezioro Paprocańskie: kąpielisko, sporty wodne, wędkarstwo),
 • Park będący kontynuacją lasów pszczyńskich (na styku z zabudową mieszkaniową i jeziorem - wędrówki piesze i rowerowe),
 • Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Paprocany (sporty półwyczynowe - piłka nożna, i funkcja sportowo rekreacyjna.

Wszystko to połączone trzema wejściami: Północnym, Wschodnim, Południowym oraz oparte o dwie osie:
Oś. Wschodnią i Oś. Zachodnią (wg. planu sytuacyjnego)

W bezpośrednim sąsiedztwie prezentowanego założenia przestrzennego zlokalizowane jest od północy przy wschodnim wejściu Centrum Terapii i rehabilitacji “Piramida” a od południa nad brzegiem ośrodka Pałacyk Myśliwski Promnice.

Inwestor:  Osiedlowy Klub Sportowy “Z” przy parafii św. Maksymiliana M. Kolbe Tychy, Pl. Zbawiciela

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Kompleks sportowo-rekreacyjny Kompleks sportowo-rekreacyjny Kompleks sportowo-rekreacyjny Kompleks sportowo-rekreacyjny Kompleks sportowo-rekreacyjny