Kompleks dydaktyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalny w centrum Boronowa

 Kompleks Kompleks

KOMPLEKS DYDAKTYCZNO-SPORTOWO-REKREACYJNO-KULTURALNY  W CENTRUM BORONOWA  obejmuje teren, na którym  znajdują się:

 • budynek Zespołu Placówek Oświatowych mieszczący przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum,
 • plenerowe boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, piłkę nożną,
 • bieżnie do biegów krótkodystansowych, skocznie w dal, plac zabaw,
 • podium z zadaszeniem,
 • budynek szaletów szkolnych,
 • budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie.

Kompleks dydaktyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalny wkomponowany jest malowniczo w lokalne środowisko przyrodnicze Gminy Boronów. Otoczony lasem, położony w dolinie rzeki Liswarty i r. Leńca,  z rosnącym obok 300-letnim Dębem szypułkowym, który jak głosi legenda zasadzony został ręką króla Jana III Sobieskiego podczas wyprawy na Wiedeń. Ponadto teren kompleksu znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Kompleks Strefa rekreacji Tereny sportowe Tereny rekreacji Strefa wypoczynku Strefa sportu Budynek oświatowy Zespół budynków oświatowych Tereny zespołu oświatowego