Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach

Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach

Główną ideą zagospodarowania skweru było zwiększenie bioróżnorodności oraz uatrakcyjnienie kompozycji krajobrazowej terenu. Stworzone zostały także miejsca aktywności fizycznej, edukacji oraz spotkań mieszkańców Załęża. Dużym wyzwaniem projektu było prowadzenie prac budowlanych w taki sposób by jak najmniej ingerowały w system korzeniowy starodrzewu, który został zachowany w całości. Teren nawiązuje do historycznego parku poddworskiego z zachowaniem funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej oraz miejscem pamięci. Projekt musiał brać również pod uwagę wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które zobowiązywały Projektantów do zachowania nawierzchni biologicznie czynnej na 90% powierzchni placu - dlatego koniecznym było pójście na kompromis przy projektowaniu ścieżek i placów.

Obszar skweru podzielono funkcjonalnie na strefy: historyczną, aktywności fizycznej i zabaw, edukacji przyrodniczej, seniora i ogrodu społecznego oraz miejsce organizacji imprez plenerowych. Zachowana została główna, historyczna oś placu przy której została wytworzona wyciszona strefa historyczna, której centralnym punktem jest obelisk "W hołdzie Polakom" oraz tablica z którkim rysem historycznym tego miejsca. W strefie społecznej umieszczono ogród seniora wyposażony w stoły szachowe oraz donice, w których mogą być zakłądane ogrody społeczne. Plac zabaw spełnia również funkcję ogrodu sensorycznego oddziałującego na wszystkie zmysły. Znajdują się tam elementy zabawowe i edukacyjne - m. in. tabliczki z nazwą posadzonego drzewa, lupą oraz karmnikiem dla ptaków. W strefie aktywności fizycznej umieszczono atrakcyjne urządzenia do ćwiczeń niespotykane na tego typu placach - np. worek treningowy do kickboxingu. Na swerze w pobliżu placu zabaw zostało także wyznaczone miejsce na scenę w czasie organizacji imprez plenerowych. Pomiędzy starymi drzewami znajdziemy lustra oraz tabliczki z nazwami drzew.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach Gruszkaplac - Plac Londzina w Katowicach