Filia biblioteczna w Mierzęcicach Osiedlu

Filia biblioteczna w Mierzęcicach Osiedlu Filia biblioteczna w Mierzęcicach Osiedlu

Projekt polegał na budowie filii bibliotecznej, poprzez przebudowę i rozbudowę zdegradowanego budynku pełniącego dawniej funkcję domu nauczyciela.

Projekt realizowany był w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice.

Nowopowstała Biblioteka prowadzi działania skierowane do zróżnicowanych grup społecznych, pobudzające aktywność społeczno - gospodarczą ludności zamieszkującej Gminę Mierzęcice.

Celem niniejszego projektu był wzrost aktywności społeczno - gospodarczej mieszkańców Gminy Mierzęcice.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Filia biblioteczna w Mierzęcicach Osiedlu Filia biblioteczna w Mierzęcicach Osiedlu Filia biblioteczna w Mierzęcicach Osiedlu Filia biblioteczna w Mierzęcicach Osiedlu