Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego

photo_275_1672.jpg photo_275_1672.jpg

Miasteczko Twinpigs jest unikalnym w skali całego kraju obiektem, osadzonym w westernowym klimacie. To
nie tylko kowbojskie miasteczko, ale przede wszystkim rodzinny park rozrywki z licznymi atrakcjami
przewidzianymi dla szerokiej grupy odbiorców. To miejsce, w którym stworzono dogodne warunki do spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny i dobrej zabawy przez cały rok, a także wspaniałą bazę do rozwijania
działalności gospodarczej i przedsiębiorczości.
Głównym celem powstania Miasteczka Westernowego Twinpigs było stworzenie atrakcyjnego,
charakterystycznego i wyjątkowego zespołu rozrywkowo-turystycznego z niepowtarzalnym klimatem.
Miasteczko zostało zaprojektowane jako rodzinny park rozrywki w stylu Dzikiego Zachodu a jego oferta jest
skierowana zarówno do dorosłych, którzy mogą w miły sposób spędzić tu czas, jak i do dzieci, na które czeka
wiele zróżnicowanych atrakcji. Miejsce to jest oryginalnym i unikalnym punktem na mapie atrakcji
turystycznych w skali regionu oraz kraju. Na jego unikalność w porównaniu do innych tego typu parków
rozrywki wpływa fakt, że żorskie Miasteczko jest obiektem całorocznym, a nie tylko sezonowym.
W Twinpigs swój wolny czas spędzają zarówno mieszkańcy województwa śląskiego, jak i goście z całej Polski i
zagranicy co w znacznym stopniu wpłynęło na wzmocnienie konkurencyjności turystycznej regionu.
Miasteczko powstało na atrakcyjnych terenach rekreacyjno-wypoczynkowych z doskonałą lokalizacją
komunikacyjną przy Drodze Krajowej nr 81, łączącej Katowice z Beskidami. Przemyślane rozwiązania
komunikacyjne takie jak: bezpośredni zjazd z DK 81, sygnalizacja świetlna, dojazd z nowo wybudowanej
obwodnicy Żor (łączącej węzeł autostrady A1 z Drogą Krajową Nr 81) pozwalają na 100 % bezkolizyjny wjazd
do miasteczka. Położenie przy drodze, która od wielu lat obsługuje ruch turystyczny pomiędzy najważniejszymi
ośrodkami miejskimi województwa śląskiego, a atrakcyjnymi miejscowościami wypoczynkowymi, takimi jak
Wisła czy Ustroń jest ogromnym atutem przy rozwijaniu i promocji tak dużego projektu z branży turystycznej.
Dodatkowym atutem tej lokalizacji jest wzmożony samochodowy ruch transgraniczny, wynikający z bliskości
granicy z Republiką Czeską, który daje dodatkowe możliwości pozyskania klientów. Doskonała lokalizacja
inwestycji w połączeniu z szerokim zakresem działań promocyjnych prowadzonych na terenie Miasteczka
Westernowego sprawia, że jest ono nie tylko miejscem, gdzie w ciekawy sposób można spędzić czas, ale też
z sukcesem prowadzić działalność gospodarczą w branży turystycznej. W ten sposób Miasteczko Twinpigs
przyczyniło się do rozwoju gospodarczego Żor oraz sprawiło, że Miasto zaczęło być postrzegane jako atrakcyjne
turystycznie, co pozwala na przyciągnięcie kolejnych inwestorów z branż związanych z ruchem turystycznym
m.in. z branży hotelarskiej czy gastronomicznej.
Miasteczko stworzono na obszarze o powierzchni blisko 4 ha. Składa się ono z 14 obiektów kubaturowych
usytuowanych po obu stronach mierzącej 150 m głównej ulicy. Bryły wszystkich obiektów nawiązują do stylu
country i użytkowane są w funkcjach zbliżonych do ich amerykańskiego pierwowzoru. Cały obiekt
wkomponowany został w otoczenie i dopasowany do architektury regionu – formą nawiązując do zabudowy
występującej w sąsiedztwie (charakterystyczne dla otoczenia dachy, wykorzystanie materiałów pochodzenia
naturalnego – drewno, kamień, cegła).
Podczas realizacji projektu wydzielono przestrzeń komunikacyjną zarówno dla pieszych, jak i ruchu kołowego,
stworzono również odpowiadające potrzebom projektu zaplecze parkingowe oraz tereny zielone
i infrastrukturę techniczną. Zakres projektu objął również wyposażenie terenu w sieć wodociągową,
elektroenergetyczną, gazową, telekomunikacyjną oraz kanalizacyjną, a także budowę dodatkowej drogi
dojazdowej do obiektu (oprócz zjazdu z DK 81), co pozwoliło na wygodny wjazd i opuszczenie terenu
miasteczka.
W ramach projektu powstały:
- obiekty kubaturowe, m.in.: kawiarnia i westernlandia (świat dzieci); szkółka niedzielna (obiekt szkoleniowokonferencyjny);
podkowa (pawilon handlowo-usługowy); stajnia dla koni i kucyków wraz z wybiegiem; stodoła
(obiekt koncertowo-taneczny); saloon (obiekt gastronomiczno-rozrywkowy wraz ze sceną); strzelnica; biuro
szeryfa, hotel na 110 miejsc noclegowych, 3 restauracje, punkt informacji turystycznej;
- obiekty związane z infrastrukturą drogową: drogi dojazdowe, chodniki, miejsca parkingowe (parking na 300
samochodów osobowych oraz autokary);
- obiekty małej architektury m.in. bramy wjazdowe, plac zabaw z urządzeniami, wieża ciśnień, wieża do
wspinaczki.
Miasteczko Westernowe w ciągu pierwszych miesięcy działalności (od 15 czerwca do końca października 2012r.)
odwiedziło ponad 80 tysięcy osób, które zakupiły bilety wstępu. Rzeczywista liczba odwiedzających jest jednak
jeszcze wyższa, gdyż w ramach promowania obiektu, codziennie od godz. 17.00 do zamknięcia parku, wstęp na
teren Miasteczka jest nieodpłatny. Dane te pokazują, że stworzenie tego typu obiektu na Śląsku było decyzją
przemyślaną i w znacznym stopniu trafioną w potrzeby mieszkańców zarówno samego Miasta Żory, jak też
całego regionu.
Projekt budowy Miasteczka Westernowego był bardzo dużą inwestycją dla Gminy Miejskiej Żory. Z uwagi
na równoległe prowadzenie przez samorząd innych, bardzo kosztownych inwestycji zdecydowano się
na realizację tego projektu za pośrednictwem spółki Nowe Miasta Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest
Gmina Miejska Żory. Wybór takiego modelu realizacji inwestycji pozwolił na znaczące odciążenie budżetu
Miasta, a ponadto wpłynął na racjonalizację i usprawnienie powstawania inwestycji. Ponadto inwestycja
została uznana za kluczową w skali województwa i uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 3. Turystyka działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne”. W celu
podniesienia efektywności zarządzania Miasteczkiem Westernowym oraz umożliwienia łatwiejszego rozwoju,
promocji i utrzymania atrakcyjności dla odwiedzających, po zakończeniu budowy cały obiekt został
wydzierżawiony spółce Miasteczko Twinpigs Sp. z o.o., która od tej pory nim zarządza. W ramach swojej
działalność dzierżawca rozbudowuje ofertę Miasteczka o nowe, przyciągające turystów atrakcje.
Słuszność innowacyjnego sposobu zarządzania inwestycją, jakim jest powierzenie go w dzierżawę prywatnej
firmie, potwierdza fakt, że dzierżawca Miasteczka Westernowego – Spółka Miasteczko Twinpigs Sp.
z o.o. – wybudował jako dodatkowe atrakcje: kulę parową (planetarium 3D), dwa kina emocji 5D i 6D, grę
interaktywną Akademia Szeryfa, kolejkę family coaster, karuzelę trapera, część meksykańską z tzw.
tajemniczym podziemiem oraz rodeo (miejsce pokazów kaskaderskich z końmi). W Miasteczku Westernowym
odbywają się liczne pokazy kaskaderskie, takie jak: napad na bank, pojedynek rewolwerowców, wild west
show – rodeo, pokazy kowbojskie, zręcznościowe, pokazy iluzji i kankana. Wszystkie atrakcje i pokazy wliczone
są w cenę jednego biletu wstępu. Ze wszystkich atrakcji można korzystać wielokrotnie.
Realizacja projektu ma oczywiście również pozytywny wpływ na wyrównywanie szans i poprawę sytuacji osób
niepełnosprawnych, gdyż w obiekcie zastosowano szereg udogodnień dla niepełnosprawnych, w tym: pochylnie
wjazdowe, przestrzeń manewrową dla wózków inwalidzkich, odpowiednie położenie drzwi wejściowych do
budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń, brak progów na całości obiektu, pojedyncze ogólnodostępne
pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oraz 8 pokoi
hotelowych w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie Miasteczka Westernowego przeprowadzony został audyt jakościowy projektu. Eksperci branżowi
metodą „Tajemniczego Klienta” sprawdzili infrastrukturę miasteczka oraz proponowane atrakcje. Zasoby
techniczne uzyskały najwyższą ocenę; doskonale oceniono kompleksowość oferty rozrywkowej i różnorodność
obiektów. Najwyższe noty zostały przyznane również za estetykę i funkcjonalność pomieszczeń. Bardzo wysoko
oceniono bezpieczeństwo obiektu oraz dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych. Cytując ocenę
ekspertów: „Oferta parku jest zróżnicowana i przemyślana. Warto zwrócić uwagę, że oferowane atrakcje
są adresowane do każdej grupy wiekowej, zarówno dla małych dzieci, jak i osób dorosłych. Niewątpliwy atut
firmy stanowią animatorzy, którzy zachęcają dzieci do zabawy i korzystania z atrakcji obiektu”.
Ponieważ już na etapie planowania inwestycji postanowiono, że żorskie Miasteczko, w przeciwieństwie
do innych tego typu parków tematycznych, będzie obiektem dostępnym dla turystów przez okrągły rok,
zdecydowano się na budowę murowanych obiektów, co jest rozwiązaniem nowatorskim wśród podobnych
parków rozrywki i niespotykanym w skali kraju. Dzięki różnorodności zabudowań i atrakcji znajdujących się na
terenie parku, można tam w interesujący sposób spędzić czas o każdej porze roku. Co istotne, jest to nie tylko
miejsce zabaw, ale również idealne miejsce, by na przykład wybrać się na kolację do jednej z restauracji
utrzymanych w westernowym stylu, czy zorganizować konferencję lub szkolenie Prawdziwą gratką dla turystów odwiedzających Miasteczko Westernowe będzie już niedługo, przebudowany
właśnie, pierwszy na świecie zadaszony rollercoaster ukryty w skale. W ten sposób Żory staną się jedynym
miastem mogącym pochwalić się zadaszoną, czynną cały rok kolejką górską. Tor jazdy pełen zakrętów będzie
liczył około 500 m długości, a wagoniki po nim jadące będą osiągały prędkość 70 kilometrów na godzinę, czyli
o dziesięć więcej od wagoników pędzących w rollercoasterze w Śląskim Wesołym Miasteczku.
Funkcjonowanie na terenie Żor regionalnego produktu turystycznego jakim jest Miasteczko Westernowe
przyczyniło się do ukształtowania wizerunku miasta jako atrakcyjnego miejsca, pozwalającego niebanalnie
spędzać czas wolny. Twinpigs stało się czynnikiem przyciągającym do miasta inwestorów tworzących nowe
miejsca pracy, przede wszystkim w sektorze usług świadczonych na rzecz turystów. Zabudowania, które
powstały na terenie Miasteczka podczas realizacji inwestycji są doskonałą bazą do prowadzenia działalności
gospodarczej takiej jak np. sklep z pamiątkami, restauracja czy kawiarnia. W pełni sezonu turystycznego,
gdy kompleks odwiedza największa liczba gości, na terenie Miasteczka zatrudnienie znajduje około 130 osób.
Warto podkreślić, że teren, na którym powstało Miasteczko Westernowe stanowiły wcześniej nieużytki.
Po zrealizowaniu inwestycji miejsce to nie tylko uległo diametralnej zmianie, ale też stało się prawdziwą
wizytówką Żor, dzięki której stały się one bardziej rozpoznawalne tak w skali regionu, jak i całego kraju a
nawet za granicą. Co istotne inwestycja przy całym swym rozmachu w żaden sposób nie oddziałuje negatywnie
na środowisko naturalne. Miasteczko zostało bowiem zaprojektowane w taki sposób, aby jego eksploatacja:
- nie wiązała się ze wzrostem emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
- nie wpływała na tereny zielone oraz na klimat akustyczny otoczenia,
- nie miała ma wpływu na stan środowiska wodno-gruntowego (Miasteczko Twinpigs jest podłączone do systemu
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej).
Powstanie Miasteczka Twinpigs było prorozwojowym impulsem dla całego miasta. Proces przekształcania
niezagospodarowanych terenów zapoczątkowany przez jego budowę, będzie w najbliższych latach kontynuowany, a sama inwestycja rozbudowywana. W sąsiedztwie Twinpigs znajduje się staw Śmieszek –
miejskie kąpielisko, obecnie zaniedbane. Staw jest dzierżawiony przez Spółkę Nowe Miasto od Gminy Miejskiej
Żory. Spółka, której działalność skupia się na obszarze rekreacji i rozrywki, wraz ze spółką Miasteczko Twinpigs
Sp. z o.o. planuje zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w okolicy stawu i stworzenie w
tym miejscu ekologicznego kąpieliska oraz nowych atrakcji: przystani kajakowej, plaży i wioski indiańskiej.
Planowane jest również stworzenie: „Kopalni złota”, którą będzie można zwiedzać dzięki specjalnej kolejce,
stadniny koni wraz ze sklepem z profesjonalnym sprzętem jeździeckim, zadaszonej strzelnicy oraz
imponującego ze względu na swoje rozmiary i wyposażonego w ciekawe elementy o zróżnicowanym stopniu
trudności, unikalnego „Adventure Parku”.
Działalność miasteczka ma również wpływ na kształtowanie kalendarza wydarzeń kulturalnych i sportowych
Żor. Wydarzenia, które rozwinęły się dzięki realizacji projektu, to między innymi:
1. „Letnie spotkania z tańcem” ¬– projekt wpisał się już w kalendarz żorskich imprez i ma szansę stać się
ważnym wydarzeniem kulturalnym, o zasięgu co najmniej regionalnym ze względu na siłę tańca, który jest jego
filarem. W organizację wydarzenia włączyły się władze miasta, żorskie instytucje kulturalne i sportowe oraz
organizacje pozarządowe.
2. „Międzynarodowy Plener Malarski” – na przełomie lipca i sierpnia 2013 r. w Żorach odbędzie się 24.
Międzynarodowy Plener Malarski. Jak co roku uroki miasta w swoich pracach pokażą artyści z kraju i zagranicy.
Młodzież, dorośli oraz wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość zgłębienia wiedzy na tematy warsztatowe.
Plener to czas spotkań, dyskusji o sztuce, artystycznej integracji. To czas szczególny nie tylko dla artystów,
ale również dla odbiorców sztuki.
3. Konkurs Edukacyjny „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej
skierowany do szkół w całej Polsce.
4. Imprezy sportowe takie jak:. Twinpigs Rock Masters – zawody wspinaczkowe; Międzynarodowe zawody
łucznicze; Festiwal koszykówki z udziałem Marcina Gortata, zawody drwali IALC.
5. Twinpigs Voice Festiwal – festiwal muzyki, kultury i historii country.
6. Przeglądy filmów westernowych.
W celu pokrycia części kosztów gospodarowania parkiem tematycznym, miasteczko aktywnie wykorzystuje
istniejące zasoby. Na terenie miasteczka znajduje się baza hotelowa, stworzona z myślą zarówno o gościach
odwiedzających obiekt, jak i turystach podróżujących przez Żory. Gości przyjmuje hotel ze 110 miejscami
noclegowymi urządzonymi w westernowym stylu. Dodatkowo dostępne są pokoje dla grup zorganizowanych –
żartobliwie wystylizowane na wzór celi więziennej wprost z westernów z Johnem Waynem w roli głównej.
Miasteczko daje możliwość zorganizowania niemal każdego rodzaju imprezy ¬– od balu sylwestrowego, przez
konferencję biznesową, aż po wesele wprost z westernu. Na bazę konferencyjno-wystawienniczo-restauracyjną
składają się: Szkółka Niedzielna, Grill, kawiarnia Strong Horse Coffee, restauracja Loco Burro, restauracja
Black Bull oraz Saloon.
Twinpigs oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę wszystkich organizowanych na jego terenie imprez.
Dodatkowo jego ofertę uzupełnia sklep z pamiątkami, w którym można nabyć realistyczne elementy garderoby,
rekwizyty kowbojskie oraz drobne pamiątki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_275_1672.jpg photo_275_1673.jpg photo_275_1674.jpg photo_275_1675.jpg