Adaptacja Komory Badawczej K 8 na poziomie - 320 w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”

photo_273_1664.jpg photo_273_1664.jpg

Inwestycja zlokalizowana jest w części podziemnej, na poziomie 320 m w Zabytkowej Kopalni Węgla
Kamiennego „Guido”, stanowiącej obecnie część Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
W związku z tym, że z roku na rok zwiększa się liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych organizowanych
w Kopalni „Guido”, zaistniała konieczność poprawy jakości infrastruktury, w której odbywają się
wydarzenia kulturalne. Na poziomie 320 Kopalni „Guido” do czasu zrealizowania inwestycji nie istniała przestrzeń,
która pozwoliłaby na organizację technicznie zaawansowanych wydarzeń kulturalnych. Ograniczona
liczba dostępnych miejsc siedzących, niski komfort uczestników tych wydarzeń związany z brakiem odpowiednich
siedzisk, brak odpowiedniej akustyki, stanowiły istotny problem dla organizatorów wydarzeń kulturalnych.
Celem inwestycji była poprawa jakości infrastruktury kultury poprzez utworzenie w kopalnianych podziemiach
profesjonalnej i w pełni przygotowanej do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych przestrzeni.
Realizacja polegała na przeprowadzeniu prac budowlanych związanych z adaptacją komory na cele kulturalne,
prac instalacyjnych związanych z branżą elektryczną oraz zakupie i montażu profesjonalnej trybuny
teleskopowej oraz siedzisk. W zakresie rozwiązań ukierunkowanych na podniesienie jakości świadczonych usług
jako okładziny ścian użyto płyt z wełny drzewnej z absorberem w postaci wełny mineralnej, co pozwoliło
osiągnąć wysokie parametry akustyczne Komory K8. Jednocześnie zastosowano oświetlenie umożliwiające
elastyczne konfigurowanie i dostosowanie do konkretnego wydarzenia/przedstawienia. Zamontowano także
kotwy pozwalające na instalację dodatkowej infrastruktury nad sceną.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwe jest w pełni profesjonalne przygotowywanie wydarzeń
kulturalnych. W Komorze zapewniona jest również optymalna akustyka oraz odpowiednia funkcjonalność
rozwiązań technicznych i możliwość elastycznej aranżacji zgodnie z potrzebami wynikającymi z planowanych
przedstawień, koncertów i wystaw. Możliwa jest organizacja wydarzeń kulturalnych jednocześnie dla 179 osób,
co znacznie zwiększy możliwości uczestnictwa w kulturze nie tylko mieszkańców Zabrza, ale także regionu
i kraju. Szacuje się, że rocznie z Komory o kubaturze ok. 1348 m3 i powierzchni użytkowej (sala główna,
antresola i pomieszczenia towarzyszące): ok. 302,71 m2, korzystać będzie ok. 10 000 uczestników wydarzeń
kulturalnych. Jednocześnie zachowany został pierwotny charakter wyrobiska, co pozwala na budowanie
odpowiedniej atmosfery wydarzeń kulturalnych organizowanych w kopalnianych podziemiach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_273_1664.jpg photo_273_1665.jpg photo_273_1666.jpg photo_273_1667.jpg