Sala Konferencyjna Budynku Hotelowo – Restauracyjnego. Rozbudowa z przebudową

photo_271_1656.jpg photo_271_1656.jpg

Rozbudowa zrealizowana w skomplikowanym kontekście przestrzeni publicznie dostępnego założenia parkowo – pałacowego
(trudne uwarunkowania funkcjonalne, katastralne i geotechniczne). Kubaturę zawieszono na żelbetowych podporach ponad
placem. Zastosowano palowanie iniekcyjne fundamentów. Kształt rzutu wynika z ograniczeń linii zabudowy. Zastaną obfitość
form skonfrontowano z minimalizmem rozwiązań architektury, nawiązując do zabytkowego zespołu szlachetnym materiałem.
Kubaturę nową od istniejącej oddziela całkowicie przeszklona kładka wejścia. Elewację i stropodach kształtuje blacha
miedziana oksydowana i perforowana, szkło strukturalne oraz beton licowy.

Kubatura Sali stanowi kolejne uzupełnienie funkcjonalne zabytkowego założenia przestrzennego, którego rewitalizacja -
trwająca od kilkunastu lat – sprawiła, że bezcenny dla naszego dziedzictwa kulturowego, a wcześniej zdegradowany obiekt,
posiada dziś szczególne znaczenie dla społeczności gminy i województwa. Pałac w Czarnym Lesie - w czasie Powstań Śląskich
- był świadkiem historycznych wydarzeń, o kapitalnym znaczeniu dla tożsamości regionu. Realizując obecnie funkcje
hotelowo – konferencyjne, aktywizuje turystycznie i stymuluje gospodarczo obszar gminy, czego dowodzą stale rozwijające
się potrzeby funkcjonalno – przestrzenne tegoż założenia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_271_1656.jpg photo_271_1657.jpg photo_271_1658.jpg photo_271_1659.jpg