Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im gen. Jerzego Ziętka

photo_270_1652.jpg photo_270_1652.jpg

Celem modernizacji Szpitala było przede wszystkim podniesienie jakości usług medycznych ( dla przykładu: z
racji na profil szpitala rozbudowany jest program badań autoimmunologicznych, została wprowadzona
technologia medycyny biologii molekularnej, ucyfrowiono aparat RTG gdzie lekarze mogą w dowolnym
momencie zarówno na oddziałach jak i w swoich gabinetach w przychodni dokonać podglądu zdjęć z
wykorzystaniem cyfrowego taśmowego archiwum szpitalnego ), oraz zagwarantowanie pacjentowi przyjaznej
przestrzeni, poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Celem szpitala jest również oprócz zapewnienia pacjentom
pełnej opieki medycznej dostarczenie maksimum komfortu w trakcie leczenia. Widać to już formule
architektonicznej szpitala skrzydła A i B, która organizacją przestrzeni i estetyką odbiega daleko od tego do
czego pacjenci przyzwyczajeni byli dotychczas, w \"tradycyjnych\" szpitalach publicznych.
Na ścianie dziedzińca wewnętrznego widnieje napis Słoneczny Szpital - i tak jest szpital pełen słońca i
działający wg naszej misji „Człowiek pomaga Człowiekowi”. Przy realizacji projektu zastosowano nowoczesne
rozwiązania projektowe ( np. poczta pneumatyczna, klimatyzacja mechaniczna z rekuperacją ciepła. ) jak
również dobrej jakości materiały. Stosowanie nowych technik i bezpiecznych urządzeń w znacznym stopniu
poprawiło funkcjonalność i estetykę pomieszczeń. Oprócz tych prac, dokonano zagospodarowania terenów
wokół pawilonów Działu Fizjoterapii: wybudowano ogród zimowy (o pow. 162,35 m2), postawiono pergolę,
wybudowano nowe trakty komunikacyjne, uporządkowano i na nowo zaaranżowano dziedziniec wewnętrzny
Szpitala, jak również tereny zielone m. in oznakowano i opisano drzewa i krzewy rosnące w przyszpitalnym
„parku”. Na terenach zielonych w porozumieniu z PAN powstała zagroda owiec jako naturalny element
krajobrazu Podbeskidzia. Ambitne plany związane ze stworzeniem swoistych enklaw spokoju dla osób w wieku
60+spowodowały stworzenie na terenie szpitala komercyjnego ośrodka pod nazwą Senior Hospitality. Dzięki
temu seniorzy mogą spędzać „jesień życia” w miejscu, które gwarantuje im poczucie bezpieczeństwa, zarówno
w sensie fizycznym, jaki i psychicznym.

Zadanie inwestycyjne \"Śląski Szpital Reumatologiczny \" ma na celu dostosowanie infrastruktury szpitala do
zmieniających się technologii medycznych. Sformułowany globalny program modernizacji powoduje, że z
przyczyn racjonalności ekonomicznej jego realizacja rozkłada się na poszczególne elementy i jest prowadzona
w ramach kilkuletniego planu w powiązaniu z estetyką otoczenia i wnętrza, oraz funkcjonalnością rozwiązań
architektonicznych przestrzeni medycznych i pozamedycznych szpitala.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_270_1652.jpg photo_270_1653.jpg photo_270_1654.jpg photo_270_1655.jpg