Mostki piesze w Parku Jaworek

photo_268_1644.jpg photo_268_1644.jpg

Celem realizacji, była wymiana dwóch istniejących drewnianych mostków nad ciekiem wodnym,
które w wyniku złego stanu technicznego przeznaczone zostały do likwidacji. Zamierzeniem
projektowym dwóch nowych mostków była chęć nawiązania do naturalnego kształtu górki
saneczkowej zlokalizowanej w pobliżu, oraz wkomponowanie ich w teren wciąż
zagospodarowywanego parku. W rezultacie zyskały one formę lekkich kładek o ażurowych płynnie
prowadzonych, drewnianych balustradach.
Oba mostki poza pełnieniem swoich podstawowych funkcji, dodały do otwartej przestrzeni parku
nowy charakterystyczny element- punkt orientacyjny. Poszerzenie na ich środku, często służące jako
miejsce spotkań, zachęca do chwilowego zatrzymania się i rozejrzenia po parku.

Powierzchnia działki z mostkiem północnym – ok 110 m2
Powierzchnia działki z mostkiem południowym – ok 97336 m2
Powierzchnia zabudowy mostku północnego - ok 31m2
Powierzchnia zabudowy mostku południowego - ok 31m2
projekt: 2011
realizacja: 2011-2012

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_268_1644.jpg photo_268_1645.jpg photo_268_1646.jpg photo_268_1647.jpg