Remont i termomodernizacja budynku 3 L.O.

photo_267_1640.jpg photo_267_1640.jpg

Realizacja miała na celu modernizację poprzez remont wnętrz i termomodernizację istniejącego budynku
liceum nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach, powstałego w latach 60-tych XX w. Głównym założeniem
projektowym było uwypuklenie mocnych stron modernistycznej formy oryginalnego obiektu autorstwa Zdzisława
Łojewskiego.
W rezultacie zachowana została, jasna kolorystyka obiektu oraz wszystkie otwory okienne, a także ich pierwotny
podział. W klatkach schodowych zlokalizowanych od strony południowej, wymieniono stałe przeszklenia
na szkło profilowane rozpraszające światło wpadające do wnętrza. Wraz z usprawniającymi wentylację uchylnymi oknami w nie wkomponowanymi, nawiązują do oryginalnych rozwiązań przeszkleń.
Wnęki okienne zostały wyróżnione kolorem na tle białej ściany, by uwidocznić ciekawą linearną kompozycję, jaką tworzą na elewacji. Natomiast same ramy okienne są koloru czarnego, dzięki czemu stapiają się ze szkłem, a wyróżnione białe, otwierane skrzydła nadają wyraźny rytm na elewacji.
Wnętrza uwspółcześniono stosując w strefach komunikacyjnych kontrastowe żywe kolory. Zachowano i odświeżono oryginalną mozaikę, autorstwa Franciszka Wyleżucha. Dzięki wykorzystaniu w każdej klatce schodowej innego koloru ścian i podłogi, usprawniona została komunikacja w obiekcie. Zrealizowana termomodernizacja podniosła społeczną świadomość w zakresie architektury okresu modernizmu, tak charakterystycznego dla miasta Tychy. Stanowi też przykład odnawiania architektury tego okresu zgodnie z jego duchem, w poszanowaniu dla oryginalnej kompozycji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_267_1640.jpg photo_267_1641.jpg photo_267_1642.jpg photo_267_1643.jpg