Rewitalizacja Plant Bytomskich

photo_266_1636.jpg photo_266_1636.jpg

Celem inwestycji była rewitalizacja fragmentu parku miejskiego znanego jako Planty Bytomskie w
Świętochłowicach. Teren ten jest częścią większego założenia urbanistycznego, obecnie w zasadzie
niewidocznego, rozciągającego się od Stawu Zacisze aż po Planty. W skład osiowego założenia wchodziły tereny
z basenami miejskimi za obecnym Młodzieżowym Domem Kultury, sam budynek MDK oraz Planty. Swój
charakter obszar ten zatracił po wojnie. Do czasu rewitalizacji miejsce to było pozbawionym cech szczególnych
płaskim trawnikiem z okrągłym klombem pośrodku - pozostałością po osi urbanistycznej.
Warto wspomnieć szczególną przeszłość tego miejsca. Bogaty w zieleń, ścieżki, klomby i zieleńce teren jest
jednym z pierwszych przykładów rekultywacji terenów poprzemysłowych na Śląsku. Przywrócenie wysokiej
jakości zieleńca miejskiego w tym miejscu ma dla miasta i jego mieszkańców duże znaczenie.
Nowe założenie miało za zadanie przywrócić witalność i jakość tego miejsca widoczną na pocztówce sprzed
wojny. Jako centralne miejsce pozostawiliśmy okrąg ustawiony na dawnej osi parku, wokół organizując prosty
układ przecinających się ścieżek. Ścieżki wykrawają kwartały, na których rośnie trawa, drzewa lub pojawiają
się obsadzenia krzewami. Kwadratowe pola zieleńców naprzemiennie z utwardzonymi miejscami do siedzenia i
małą architekturą tworzą ujęty w ramy równych podziałów układ. Indywidualnie zaprojektowane elementy
małej architektury wydzielają w parku niewielkie przestrzenie, które znajdują zastosowanie np. podczas
imprez plenerowych. Centralny okrąg to wymurowane z kostki granitowej, wyniesione względem terenu
miejsce, gdzie siedzi się naprzeciwko siebie na łukowo ukształtowanych ławkach, a w centrum rośnie
intensywnie kwitnąca magnolia. Charakterystyczne elementy wyposażenia parku wraz z uzupełniającymi
elementami standardowymi o prostej formie nadają całości spójny estetycznie charakter.
Ponadto wprowadzono oświetlenie uzupełniające – elementy małej architektury oświetlane są wbudowanymi
reflektorami, dodatkowo w narożach centralnego elementu umieszczono cztery kolumny świetlne z
odbłyśnikami. Elementy te sprawiają, że park jest przyjemnym miejscem na spacery nawet po zmroku.
Projekt został zrealizowany przy założeniu minimalizowania kosztów, z wykorzystaniem kostki granitowej,
pochodzącej z rozbiórki. Kostka ta nadaje Plantom szlachetny charakter i gwarantuje trwałość założenia. Jest
ona materiałem żywo związanym z przeszłością miasta, a użyta w nowoczesny sposób, tworzy współczesną
architekturę miejską bez oderwania od przeszłości ale również bez naśladownictwa. Realizacja ta jest
przykładem, że można przy niewielkim nakładzie środków podnieść jakość przestrzeni publicznej
wprowadzając współczesne elementy przy zachowaniu wartości historycznych i krajobrazowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_266_1636.jpg photo_266_1637.jpg photo_266_1638.jpg photo_266_1639.jpg