Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej

photo_265_1632.jpg photo_265_1632.jpg

Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu ukończony w 2012 roku, służy zaprezentowaniu materialnej kultury ludowej obszaru Żywiecczyzny. Gromadzi obiekty architektoniczne, ich wyposażenie,narzędzia rzemieślnicze i rolnicze, odzież i przedmioty kultu. O wyjątkowości Parku na tle dotychczas powstających skansenów świadczy fakt że Ślemień cieszył się w XVII wieku swoistą autonomią i jako Państwo Ślemieńskie stał się centrum administracyjnym, ośrodkiem przemysłowym (huta żelaza) z własną infrastrukturą rzemieślniczo rolniczą i władzą sądowniczą. Obszar Parku będzie w przyszłości powiększany, a kolejne autentyczne eksponaty,o pierwszorzędnej wartości historycznej i artystycznej czekają na lokalizację i renowację (drewniany zabytkowy kościół). Uruchomienie i oddanie do użytku Parku odbiło się szerokim echem wśród historyków i etnografów w całej Europie. Znaczny wzrost ruchu turystycznego i odwiedziny znawców tematu praktycznie zmieniły postrzeganie regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_265_1632.jpg photo_265_1633.jpg photo_265_1634.jpg photo_265_1635.jpg