Gospodarcza brama śląska etap I - uruchomienie zagłębiowskiej strefy gospodarczej -Sosnowiecki Park Naukowo Technologiczny

photo_262_1622.jpg photo_262_1622.jpg

PRZEDMIOTEM PROJEKTU BYŁA ADAPTACJA POPRZEMYSŁOWYCH BUDYNKÓW DAWNEGO
CENTRUM ZARZĄDZANIA ORAZ BUDYNKU BHP KWK \"NIWKA-MODRZEJÓW\" NA POTRZEBY
OBIEKTU PRODUKCYJNO-LABORATORYJNEGO I ADMINISTRACYJNEGO. W WYNIKU PRZEBUDOWY
POWSTAŁY NOWOCZESNE OBIEKTY, DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNO-BADAWCZEJ DLA
PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNEGO. W TEN SPOSÓB BUDYNKI TE STANOWIĄ ODPOWIEDŹ NA
ZAPOTRZEBOWANIE MIASTA ORAZ REGIONU NA OBIEKTY, UMOŻLIWIAJĄCE WSPÓŁPRACĘ
SEKTORA PRODUKCYJNEGO Z JEDNOSTKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI, KTÓRYCH OBECNIE JEST
WCIĄŻ W REGIONIE NIEWIELE. WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKÓW WYBUDOWANO PARKING I
DROGI DOJAZDOWE.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_262_1622.jpg photo_262_1623.jpg photo_262_1624.jpg photo_262_1625.jpg