Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa

photo_260_1614.jpg photo_260_1614.jpg

Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich to obiekt powstały w budynku byłej
Kopalni Michał. Po restrukturyzacji miasto zyskało przestrzeń publiczną łączącą w sobie dwie funkcje.
Z jednej strony znajdująca się w środku maszyna wyciągowa oraz ekspozycja przedstawiająca historię
przemysłu i tradycje związane z zawodem górnika, to nic innego jak ochrona dziedzictwa
kulturowego, z drugiej strony przestrzeń nowoczesnej sali widowiskowej pozwala na działalność
rekreacyjno-rozrywkową. W Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa swoją działalność prowadzi
Siemianowickie Centrum Kultury. Bogata oferta SCK m.in. projekcje filmowe, koncerty, przeglądy
młodych talentów, przedstawienia teatralne, a także konferencje i debaty na stałe wpisała się już w
życie publiczne naszego regionu. W obiekcie znajduje się także „Karczma Barbórka”, która serwuje
regionalną kuchnie śląską.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_260_1614.jpg photo_260_1615.jpg photo_260_1616.jpg photo_260_1617.jpg