Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”

photo_256_1598.jpg photo_256_1598.jpg

W ramach rządowego programu Orlik 2012 przy gimnazjum w Psarach powstały dwa boiska
sportowe, jedno ze sztuczną trawą o wymiarach 62 m na 30 m ogrodzone siatką i
piłkochwytami o wysokości 6 metrów oraz drugie, wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią
do gry w siatkówkę oraz koszykówkę o wymiarach 19,1 m na 32,1 m. Psarski Orlik wyróżnia
się wśród okolicznych ciekawą kolorystyką – nawierzchnia poliuretanowa mniejszego boiska
została wykonana w dwóch kolorach: niebieskim i pomarańczowym. Dzięki lepszemu
kontrastowi lepiej widać granice boisk, niebieski wyznacza wielkość boiska do gry w
koszykówkę, a pomarańczowy do gry w siatkówkę. Przy wejściu do szatni zainstalowano
dodatkowo poidełko przy, którym można obmyć twarz i zaspokoić pragnienie. Na obiekcie
zainstalowano oświetlenie umożliwiające grę po zmroku oraz monitoring. Pomiędzy boiskiem
wielofunkcyjnym, a piłkarskim wybudowano mur oporowy funkcjonujący również jako
dwustopniowe trybuny. Wewnątrz budynku szkoły powstały pomieszczenia dla animatora
(opiekuna obiektu), magazyn sprzętu sportowego oraz przebieralnie i sanitariaty dla
sportowców obojga płci. Dojazd do boisk zapewniony jest nowo wybudowaną drogą
dojazdową z kostki brukowej o długości 134,46 metrów. Komunikację pomiędzy boiskami
zapewniają dwa biegi schodów oraz podjazd dla niepełnosprawnych, służb technicznych i
ratowniczych. Do drogi przylega kilkanaście miejsc postojowych dla samochodów
zlokalizowanych wzdłuż budynku szkoły. Na budynku znajduje się logo i hasło reklamowe „Tu
żyje się wygodniej”, które zwiększa estetykę tego miejsca.
Obok głównego boiska typu Orlik znajduje się dwurzędowa trybuna demontowana. Pierwszy
rząd składa się z 24 niebieskich siedzisk i 8 żółtych, przedzielonych przejściami, a w drugim
rzędzie w jednym ciągu znajduje się 40 niebieskich siedzisk. Natomiast przed boiskiem
wielofunkcyjnym na betonowej trybunie zamontowano 103 niebieskie siedziska sportowe.
Nowo powstały kompleks boisk Orlik jest największą inwestycją sportową gminy
zrealizowaną w 2012 roku. Z obu boisk można korzystać bezpłatnie. Kompleks powstał na
terenie przy Gimnazjum w Psarach,które nie dysponowało wcześniej boiskiem o sztucznej
nawierzchni. Szczególnie w okresie letnim dzieci i młodzież do tej pory nie miały gdzie
spędzać wolnego czasu a obecnie boiska tworzą kompleks sportowo-rekreacyjny.
Zrealizowanie tej inwestycji miało na celu:

 • wszechstronny rozwój psychomotoryczny młodego pokolenia
 • przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży
 • wzmocnienie więzi wśród mieszkańców, ich integrację oraz nawiązanie więzi międzypokoleniowej.

Inwestycja przyniosła korzyści społeczne, zaspokoiła potrzeby rekreacyjno – sportowe i
kulturalne mieszkańców Psar, poprawiła jakość życia poprzez stworzenie warunków do
uprawiania sportu oraz spędzania wolnego czasu a tym samym przyczyniła się do poprawy
ich zdrowia. Realizacja przedsięwzięcia sprzyja wyrównywaniu szans rozwoju dzieci i
młodzieży z terenów wiejskich i podniosła standard usług kulturalnych poprzez organizację
imprez integrujących mieszkańców na tym terenie oraz poprawiła wizerunku wsi.
Infrastruktura sportowa jest udostępniana bezpłatnie społeczności lokalnej. Wartością
dodaną projektu jest usytuowanie go w pobliżu jedynego w gminie Gimnazjum co pozwoliło
na uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych przez młodzież gimnazjalną w trakcie
trwania zajęć dydaktycznych oraz sprzyja poszerzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych o nowe
dyscypliny sportu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
photo_256_1598.jpg photo_256_1599.jpg photo_256_1600.jpg photo_256_1601.jpg