Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy Popów

photo_255_1594.jpg photo_255_1594.jpg

Głównym założeniem projektu była zmiana lokalizacji parkingu i oświetlenie terenu. Stary parking znajdował się przed budynkiem od strony ul. Częstochowskiej, według projektu został przeniesiony na północną część działki. Pomieści on 48 miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Wjazd i wyjazd z parkingu odbywa się z projektowanej drogi gminnej (opracowanie odrębne) łączącej ul. Częstochowską z ul. Spacerową. Po zdjęciu nawierzchni asfaltowej i częściowej zmianie kształtu skarpy, z starego parkingu został uworzony reprezentacyjny plac z fontanną i ławkami.

Przebudowa miała na celu stworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom gminy i sprzyjającej turystyce. Sposobem na poprawę wizerunku niezagospodarowanego terenu jest utworzenie tu 6 atrakcyjnych miejsc dla ludzi z różnych grup wiekowych.

Został zmieniony kształt skarpy i ustabilizowanie jej murkiem oporowym o sysokości tworzącej wygodne siedzisko.

Na opracowanym terenie znajdą się również:

- ścieżka edukacyjna - w pasie zadrzewień we wschodniej części założenia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_255_1594.jpg photo_255_1595.jpg photo_255_1596.jpg photo_255_1597.jpg