Hotel Rezydencja

photo_253_1586.jpg photo_253_1586.jpg

Całoroczny obiekt hotelowy, z ogólnodostępną restauracją i zapleczem konferencyjnym. Idealne miejsce dla imprez okolicznościowych. W hotelu znajduje się 68 pokoi hotelowych w tym dwa apartamenty i cztery mini apartamenty, mogące pomieścić 124 osoby,6 sal konferencyjnych mogących gościć do 350 osób. Obiekt posiada strefę wellness i ogród z dwoma stawami. Obiekt w całości powstał na terenach zrekultoywowanych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_253_1586.jpg photo_253_1587.jpg photo_253_1588.jpg photo_253_1589.jpg