Rynek w Olsztynie po rewitalizacji

photo_252_1582.jpg photo_252_1582.jpg

Głównym celem rewitalizacji rynku było przywrócenie centralnemu miejscu w Olsztynie właściwych
funkcji: kulturowych, rekreacyjnych i edukacyjnych.
W ramach inwestycji przebudowano płytę rynku wraz z ulicą Zamkową i częścią ulicy Kühna,
przebudowano sieci infrastruktury technicznej, w tym m.in. skablowano (kabel ziemny)
napowietrzne linie elektroenergetyczne, wykonano sieć kanalizacji deszczowej, zbudowano elementy małej architektury wraz z oświetleniem terenu, wprowadzono uporządkowane formy zieleni z iluminacją drzew. Dzięki temu „serce” miejscowości zyskało nowoczesną oraz funkcjonalną
przestrzeń.
Rynek w Olsztynie zrewitalizowano według projektu architekta Tomasza Ulmana, reprezentującego
Firmę „TU”. Zaproponowana przez Tomasza Ulmana koncepcja rewitalizacji została wyłoniona w
ramach konkursu architektonicznego zorganizowanego przez Gminę Olsztyn i Stowarzyszenie
Architektów Polskich w listopadzie 2007 r. Podczas prac nad projektem, zwracano uwagę na
znalezienie formy dostosowanej do zabytkowego układu urbanistycznego, stanowiącego główną
przestrzeń publiczną Olsztyna oraz turystyczno - rekreacyjnego charakteru miejscowości. Ponadto
bardzo ważnymi elementami było harmonijne połączenie układu komunikacyjnego (skrzyżowanie
drogi krajowej z drogą powiatową) z funkcją głównej przestrzeni publicznej oraz zachowanie
optymalnych proporcji pomiędzy poniesionymi nakładami, a uzyskanym efektem.
Kompleksowe i profesjonalnie zrewitalizowane centrum wraz z ulicami dojazdowymi już stało się
bodźcem dla nowych inwestorów oraz wieloletnich właścicieli nieruchomości. Inwestycja ostatecznie
przesądziła, że w Olsztynie, corocznie odwiedzanym przez tysiące turystów, opłaca się inwestować,
warto mieszkać i posiadać siedzibę firmy.
Prace przy rewitalizacji rynku trwały od lutego do października 2012 r. Przebudowana została
infrastruktura publiczna na powierzchni 6 108 m².
Całkowita wartość realizacji zadania to blisko 6 mln zł. Inwestycję dofinansowano w 85% środkami
pozyskanymi przez Gminę Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Subregionu
Północnego Województwa Śląskiego, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2.
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Pozostałe środki to wkład własny Gminy.

Nawierzchnia płyty rynku, wraz z miejscami postojowymi i jezdnią przy pierzei z Urzędem Gminy,
wykonana jest z wysokiej jakości materiałów granitowych: płyt i kostek w różnych odcieniach
szarości i czerwieni. Całe centrum wraz z ulicą Zamkową zyskało efektowne oświetlenie. Powstał
również zespół podświetlanych fontann. Przy drodze krajowej ustawiono nowe wiaty przystankowe.
Elementy wykończeniowe, takie jak barierki czy stojaki na rowery, wykonano ze stali nierdzewnej.
Utworzono skwerki z zielenią, zdroje wodne i kilkanaście miejsc parkingowych równoległych do płyty
rynku.
W północno-zachodnim narożniku płyty rynku powstał oryginalny „kompas atrakcji”. Na granitowych
płytkach wygrawerowano nazwy najważniejszych atrakcji okolicy. Są to m. in.: Klasztor Jasnogórski,
zamek Olsztyn, rezerwaty przyrody Sokole Góry i Zielona Góra, Góry Towarne. W środku znalazł się
herb Olsztyna. Trwałymi elementami są również zewnętrzne, wolnostojące nośniki reklamy typu
citylight. To doskonała forma promocji i informacji o najważniejszych wydarzeniach i atrakcjach
gminy.
Nowy wizerunek zyskała również ulica Zamkowa i część ulicy Kühna. W deptak przy ul. Zamkowej
wkomponowano granitowe płyty z datami najważniejszych wydarzeń w historii Olsztyna.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_252_1582.jpg photo_252_1583.jpg photo_252_1584.jpg photo_252_1585.jpg