Rewitalizacja terenów położonych przy rzece Lublinicy

photo_251_1578.jpg photo_251_1578.jpg

Inwestycja jest zlokalizowana w centrum miasta Lublińca, pomiędzy ul. Grunwaldzką, ul. Sobieskiego i ul.
Piłsudskiego. Teren został nazwany bulwarem im Franciszka Grotowskiego.
Projekt polegał na rewitalizacji terenów zdegradowanych położonych w centrum miasta Lublińca wraz z nadaniem im
nowych funkcji społecznych. W jednym miejscu połączono funkcje komunikacyjne z handlowymi, rekreacyjnymi
i sportowymi.
Podstawowe parametry inwestycji:
- powierzchnia zagospodarowania terenu – 2,31 ha
- miejsca parkingowe – 161 szt. (w tym 7 dla niepełnosprawnych)
- targ zielny – 1 szt.
- toalety ogólnodostępne – 2 szt.
- plac zabaw – 1 kpl.
- siłownia – 1 kpl.
- sezonowe lodowisko – 1 kpl.
- most nad rzeką
- ścieżki pieszo-rowerowe
- tereny zielone wraz z rzeźbami plenerowymi.
Inwestycja miała na celu:
- uporządkowanie niezagospodarowanego i zdegradowanego terenu zlokalizowanego w centralnej części miasta
poprzez wprowadzenie nowych funkcji i form zagospodarowania terenu,
- poprawę obsługi komunikacyjnej centrum miasta poprzez wprowadzenie nowych zespołów parkingowych,
- uporządkowanie handlu płodami rolnymi w dni targowe (wtorek i piątek) dzięki udostępnieniu dla tego celu
planowanego zespołu parkingów na miejscu dawnej bazy transportowej,
- realizację powiązań pieszych i rowerowych, które docelowo zostaną włączone w miejski system rowerowy,
- stworzenie miejsc umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu mieszkańcom strefy śródmiejskiej i
przechodniom (place piesze, plac zabaw, lodowisko, siłownia),
- stworzenie, w oparciu o występujący na terenie inwestycji różnorodny gatunkowo drzewostan, rodzaju parku
dendrologicznego, co przyczyni się do budowania świadomości ekologicznej mieszkańców miasta,
- poprawę funkcjonowania środowiska przyrodniczego w tej części miasta poprzez poprawę stanu zdrowotnego
występującego tu drzewostanu, uregulowanie nabrzeży rzeki oraz uregulowanie kwestii parkowania.
Projekt wpłynął na wzrost atrakcyjności przestrzennej miasta oraz stworzył nowe i bardzo atrakcyjne miejsce do
spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Lublińca. Dziś, pół roku po otwarciu terenu i udostępnieniu, można
powiedzieć, że jest to jedno z najpiękniejszych i najbardziej popularnych miejsc odwiedzanych przez mieszkańców
i turystów. W obrębie jednego terenu funkcjonuje dziś: sezonowe lodowisko, targ zielny, zespół parkingów, siłownia,
plac zabaw, toalety, ścieżki pieszo-rowerowe, tereny zielone wraz z rzeźbami plenerowymi. Ze względu na swoje
położenie w samym centrum miasta, skwer cieszy się olbrzymią popularnością i jest bardzo chętnie odwiedzany przez
mieszkańców. Cały teren został oświetlony, a okazały most kolorowo podświetlony, co w nocy tworzy niepowtarzalny
klimat.
Teren nad rzeką będzie w przyszłości rozbudowywany o nowe atrakcje i urządzenia. Do końca maja br. zostanie
zamontowany kompleks drążków tzw. „Workout Park”.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_251_1578.jpg photo_251_1579.jpg photo_251_1580.jpg photo_251_1581.jpg