Rewitalizacja Familoków na Kolonii Fryderyk

photo_248_1566.jpg photo_248_1566.jpg

Osiedle Familoków to miejsce z ogromnym potencjałem rekreacyjnym, turystycznym i promocyjnym Gminy
Gorzyce. Historycy i konserwatorzy zabytków podkreślają, że Familoki na Kolonii Fryderyk stanowią unikat,
perłę architektury w gminie wiejskiej. Osiedle stanowi jeden z najpiękniejszych zabytków zlokalizowanych na
terenie gminy. W jego skład wchodzi 13 budynków wolnostojących. Programem rewitalizacji objętych zostało 7
budynków.
Celem projektu jest przywrócenie zabytkowemu osiedlu na Kolonii Fryderyk należytej funkcji mieszkalnej oraz
wydobycie jego licznych walorów.
W ramach rewitalizacji 3 budynki mają nową elewację, dachy, okna i drzwi zewnętrze. Wymienione zostały
instalacje teletechniczne i tak zwany azard (zniknęły anteny telewizyjne z budynku). Wykonano także drenaż
budynków oraz remont dróg wewnętrznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_248_1566.jpg photo_248_1567.jpg photo_248_1568.jpg photo_248_1569.jpg