Dom opieki społecznej całodobowej dla osób starszych

photo_242_1542.jpg photo_242_1542.jpg

ZGŁASZANY OBIEKT ZE WZGLĘDÓW FINANASOWYCH ZOSTAŁ ZREALIZOWANY JAKO ADAPTACJA
ISTNIEJĄCYCH PAWILONÓW OSRODKA WCZASOWEGO WYBUDOWANYCH W LATACH 70-TYCH XX WIEKU.
NA ETAPIE PROJEKTOWANIA ARCHITEKCI I KONSTRUKTORZY MUSIELI SIĘ ZMIERZYĆ Z TRUDNOŚCIĄ POLEGAJĄCĄ
NA KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ORAZ PRZY ZMIANIE
FUNKCJI Z WYMOGIEM SPEŁNIENIE NORMATYWÓW DLA DOMU OPIEKI. PODOBNIE REALIZACJA BUDOWY
WYMAGAŁA BIEŻĄCYCH USZCZEGÓŁOWIEŃ . W EFEKCIE ZAMIERZONY CEL ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY I POWSTAŁ
OBIEKT O KLAROWNEJ FUNKCJI, UWZGLĘDNIAJĄCEJ PRYWATNOŚĆ MIESZKAŃCÓW I PRZESTRZENIE DO
WSPÓLNYCH ZAJĘĆ. WAŻNĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ PRZESZKLONE SCIANY / DUŻE OKNA/, KTÓRE SPRAWIAJA
WRAŻENIE PRZENIKANIA ZIELENI OTOCZENIA DO WNĘTRZA. OBIEKT , MIMO OGRANICZONYCH ŚRODKÓW
FINANSOWYCH , POSIADA WALORY ESTETYCZNE ZARÓWNO WEWNĄTRZ JAK I NA ZEWNĄTRZ .
ODRĘBNYM ETAPEM BĘDZIE WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ ORAZ PLACU PRZY
WJEŹDZIE DO OŚRODKA.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻOWY WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM ZOSTAŁ WYKONANY PRZEZ
PROJEKTANTÓW Z OGROMNYM ZAANGAŻOWANIEM , BEZ WYNAGRODZENIA JAKO WKŁAD W POWSTANIE
PLACÓWKI OPIEKI SPOŁECZNEJ I NA BIEŻĄCO W CZASIE REALIZACJI BYŁ KONSULTOWANY ORAZ
DOPRECYZOWYWANY. DLA INWESTORA POSIADAJĄCEGO OGRANICZONE ŚRODKI FINANASOWE TAKIE
PODEJŚCIE DO PRZEDSIĘWZIĘCIA OZNACZAŁO SZANSĘ NA OSIĄGNIĘCIE CELU.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_242_1542.jpg photo_242_1543.jpg photo_242_1544.jpg photo_242_1545.jpg