Będzińska Strefa Aktywności Rodzinnej

photo_240_1534.jpg photo_240_1534.jpg

Będzin jest miastem powiatowym pełniącym rolę ośrodka handlowego, finansowo-gospodarczego,
administracyjnego i kulturalno-oświatowego powiatu. Pod względem ekonomicznym Będzin pełni głównie
funkcje administracyjne i handlowo-przemysłowe. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie funkcji
rekreacyjno – turystycznych miasta. W ślad za tym realizowane są inwestycje w infrastrukturę sportową.
W roku ubiegłym krajobraz Będzina wzbogacił się o Strefę Aktywności Rodzinnej z placem zabaw, siłownią
pod gołym niebem, miasteczkiem ruchu drogowego, boiskami do piłki siatkowej i lodowiskiem. Powstał
także nowoczesny i bezpieczny skatepark dla miłośników sportów ekstremalnych. SAR bez wątpienia
stanowi element wyróżniający Będzin w regionie, który w sposób pozytywny wpływa na wizerunek miasta.
Strefa Aktywności Rodzinnej powstała z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta, jak również tych
starszych, którzy chcą aktywnie spędzać czas wolny. Z uwagi na turystyczny potencjał miasta, Będzin jest
często odwiedzany przez mieszkańców sąsiednich miejscowości. Dlatego też zbudowana infrastruktura służy nie
tylko mieszkańcom Będzina, lecz również miast ościennych i całego regionu. W Będzinie budowa infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej była wręcz niezbędna. Dotychczas brakowało takiego miejsca. Dzięki realizacji tego
projektu powstała dobrze urządzona przestrzeń publiczna, różnorodna, ciekawa i bezpieczna.
Podstawowym celem projektu jest propagowanie różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu oraz
ożywienie terenów zielonych na terenie Będzina, które dotychczas zaniedbane zniechęcały do korzystania
z tej infrastruktury i nie spełniały funkcji rekreacyjnej ani estetycznej.
Realizacja projektu, w ramach którego zbudowano SAR, w zdecydowany sposób przyczyniła się do podniesienia
atrakcyjności miasta.
Będzińska Strefa Aktywności Rodzinnej to wyjątkowe miejsce dla całej rodziny. Zachęca swoją nowoczesnością
i ciekawymi rozwiązaniami. Na niedużej przestrzeni zlokalizowane są atrakcje zapewniające mieszkańcom
aktywne formy spędzania wolnego czasu. Obszar jest objęty strefą Wi-Fi (hasła dostępu są podane na tablicach
z regulaminem parku), monitorowany i oświetlony, ogólnodostępny od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych.
Część kompleksu – plac zabaw, siłownia oraz miasteczko ruchu drogowego znajduje się w parku
graniczącym z centrum miasta, usytuowanym nieopodal dużych osiedli.
Pomimo dużych obszarów zielonych park dotychczas był zaniedbany. SAR jest inwestycją prowadzącą
do stworzenia nowego oblicza parku jako miejsca atrakcyjnego dla wszystkich mieszkańców. Zyskał nową szatę
wizualną – wycięto stare i zniszczone krzaki oraz drzewa, przebudowano istniejące alejki, ustawiono szeregi
nowych ławek, wymieniono kosze na śmieci.
Połączono siłownię pod gołym niebem z placem zabaw, aby rodzice mogli aktywnie spędzać wolny czas,
podczas gdy ich pociechy oddają się zabawie. Najnowsze urządzenia, zaprojektowane i dobrane zgodnie
z panującymi obecnie standardami umożliwią wspaniałą, a co najważniejsze, bezpieczną zabawę.
W skład placu zabaw wchodzą:
- zestaw zabawowy typu Cytadela złożony z wież trójkątnych i czworokątnych, podestu, tunelu, pomostów,
zjeżdżali, drabinek etc.,
- huśtawka łańcuchowa podwójna,
- huśtawka wagowa tygryski,
- huśtawka wagowa sprężynowa konik,
- bujak pojedynczy słonik,
- 2 tablice z regulaminem placu zabaw.
Na siłowni na świeżym powietrzu możemy skorzystać z następujących urządzeń:
- orbitek eliptyczny,
- wioślarz,
- narty biegówki,
- przyrząd do wyciskania siedząc,
- wyciąg górny,
- biegacz,
- wahadło,
- prasa nożna,
- motyl,
- stepper,
- twister,
- rower.
Dodatkową atrakcją jest miasteczko ruchu drogowego, przeznaczone do nauki przepisów, mające przy okazji
zapewnić bezpieczne warunki do nauki jazdy na rowerze. Na terenie miasteczka rowerowego odbywają się
egzaminy na kartę rowerową. Łączna powierzchnia tej części kompleksu wynosi 3,5 tys. m².
Po przeciwległej stronie ulicy, na wydzielonym terenie przy ul. Sportowej, powstał nowoczesny i bezpieczny
skatepark. Zwolennicy sportów ekstremalnych mają do dyspozycji ponad 14 urządzeń, na których mogą
ćwiczyć triki i doskonalić swoje umiejętności.
Nawierzchnia skateparku o wymiarach 54x22 m jest wykonana z betonu. Jest to obiekt dwupoziomowy
z wieloma murkami oraz poręczami. Na środku znajduje się ciekawy funbox z piramidą i muldą. Skatepark
uzupełnia minirampa (wys. 150 cm, z obniżeniem z jednej strony).
Elementy skateparku:
- 6 schodów z 2 murkami i poręczą – element przeznaczony dla średnio i bardziej zaawansowanych
zawodników; służy do wykonywania slidów, grindów oraz do przeskakiwania,
- poręcz łamana 90° - służy do zabawy i nauki nowych trików,
- ławka (4 szt.) - element wolnostojący; służy do zabawy i nauki nowych trików,
- London gap – przeszkoda posiadająca przerwę w podjeździe; służy do przeskakiwania od dołu jak i od góry,
- poręcz łamana profil – poręcz spadowa znajdująca się na płaskim podjeździe; wymaga większych umiejętności
zawodnika,
- murek – klasyczna przeszkoda murek służąca do nauki nowych i utrwalania poznanych już trików; dodatkowo
umiejscowiona na szczycie podjazdu tym samym nadając mu nowego charakteru,
- funbox piramida z poręczą – element z dodatkami takimi jak spady, poręcze, wybicia, grindboxy, schody,
- funbox mulda – przeszkoda służąca do skoków oraz swobodnego przejeżdżania z możliwością nabrania
odpowiedniej prędkości na inne przeszkody; ułatwia ćwiczenia swojej równowagi i pomaga nabrać pewności
w swobodnym przemieszczaniu się,
- pole jam – element wolnostojący uzupełniający płytę skateparku; przeszkoda służąca do zabawy i nauki
nowych trików,
- schody – służą do wykonywania przeróżnych skoków; element przeniesiony z ulic miast do skateparku w celu
bezpieczniejszego jego wykorzystania w miejscu do tego przeznaczonym,
- poręcz łamana – poręcz spadowa, znajduje się na płaskim podjeździe; wymaga większych umiejętności
zawodnika,
- manual box łamany – służy do wykonywania bardziej technicznych trików typu „manual” oraz do zabawy
i nauki nowych trików,
- minirampa H120 – element do zabawy i nauki nowych trików; jej promień nigdy nie dochodzi do pionu, dzięki
czemu na minirampie mogą jeździć zarówno początkujący, jak i zaawansowani zawodnicy.
Obok skateparku znajdują się dwa boiska do plażowej piłki siatkowej z nawierzchnią piaszczystą wynoszącą 936
m².
W okresie zimowym boiska zamieniają się w lodowisko miejskie. Jest to doskonałe miejsce zabawy, rozrywki,
sportu, integracji, rodzinnego modelu spędzania wolnego czasu. Powierzchnia tafli wynosi 650 m²
(25m x 26m).
Obiekt zawiera:
- instalację mrożeniową,
- agregat chłodniczy dwu obiegowy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem przy temperaturze zewnętrznej
powietrza + 15°C,
- czynnik chłodzący w ilości zapewniającej prawidłową pracę instalacji mrożeniowej,
- bandę rekreacyjną z dwiema furtkami dla łyżwiarzy oraz bramą dla maszyny do konserwacji lodu (rolby),
- chodnik gumowy antypoślizgowy.
Z lodowiska można korzystać od poniedziałku do niedzieli. Do dyspozycji łyżwiarzy, poza upragnioną
powierzchnią, oddano wypożyczalnię sprzętu, w której asortyment wchodzi 110 par łyżew. Możliwe jest
również naostrzenie łyżew.
Dla dzieci nie lada atrakcją są tzw. pingwinki pomocne w nauce jazdy na łyżwach, zakupione z myślą
o najmłodszych użytkownikach, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na lodzie.
Lodowisko jest czynne w godz. Od 8:30 do 21:00. Cena biletu całodziennego jednorazowego to 1 zł, wypożyczenie łyżew również kosztuje 1 zł.
Zmiany poczynione w ramach inwestycji bez wątpienia wpłynęły na poprawę atrakcyjności Będzina jako
miasta przyjaznego mieszkańcom. Efekty tych zmian widać na wielu płaszczyznach. Liczba mieszkańców,
którzy chcą aktywnie spędzać czas znacznie wzrosła, a miasto, szczególnie w okresie wiosennym i letnim,
tętni życiem.
Będzińska Strefa Aktywności Rodzinnej to unikatowe miejsce na mapie Zagłębia. Przedsięwzięcie
od początku ukierunkowane było na rewitalizację zielonych obszarów na terenie miasta oraz ich
ożywienie społeczne, a także działania zmierzające do promocji aktywności mieszkańców poprzez
podniesienie jakości ich życia oraz zaoferowanie im alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
Inwestycja to nowatorskie rozwiązania architektoniczne, spełniające wszystkie standardy i normy,
wpływające na poprawę estetyki i wizerunku miasta.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_240_1534.jpg photo_240_1535.jpg photo_240_1536.jpg photo_240_1537.jpg