Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka

photo_235_1528.jpg photo_235_1528.jpg

Celem modernizacji Dzialu Fizjoterapii, Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, Przychodni Szpitalnej bylo przede wszystkim podniesienie jakości uslug medycznych (dla przykladu: z racji na profil szpitala rozbudowany jest program badan autoimmunologicznych, została wprowadzona technologia medycyny biologii molekularnej, ucyfrowiono aparat RTG gdzie lekarze mogą w dowolnym momencie zarówno na oddziałach jak i w swoich gabinetach w przychodni dokonać podglądu zdjęc z wykorzystaniem cyfrowego taśmowego archiwum szpitalnego ), oraz zagwarantowanie pacjentowi przyjaznej przestrzeni, poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Na ścianie dziedzińca wewnętrznego widnieje napis Słoneczny Szpital - i tak jest szpital pełen słońca i działający wg naszej misji „Człowiek pomaga Człowiekowi\". Przy realizacji projektu zastosowano nowoczesne rozwiązania projektowe (np. poczta pneumatyczna, klimatyzacja mechaniczna z rekuperacją ciepła.) jak również dobrej jakości materiały. Stosowanie nowych technik i bezpiecznych urządzeń w znacznym stopniu poprawiło funkcjonalność i estetykę pomieszczeń. Oprócz tych prac, dokonano zagospodarowania terenów wokół pawilonów Działu Fizjoterapii: wybudowano ogród zimowy (o pow. 162,35 m2), postawiono pergolę, wybudowano nowe trakty komunikacyjne, uporządkowano i na nowo zaaranżowano dziedziniec wewnętrzny szpitala, jak również tereny zielone m. in. oznakowano i opisano drzewa i krzewy rosnące w przyszpitalnym \"parku\". Na terenach zielonych w porozumieniu z PAN powstała zagroda owiec jako naturalny element krajobrazu Podbeskidzia.

Zadanie inwestycyjne \"Śląski Szpital Reumatologiczny\" ma na celu dostosowanie infrastruktury szpitala do zmieniających się technologii medycznych. Sformułowany globalny program modernizacji powoduje, że z przyczyn racjonalności ekonomicznej jego realizacja rozkłada się na poszczególne elementy i jest prowadzona w ramach kilkuletniego planu w powiązaniu z estetyką otoczenia i wnętrza, oraz funkcjonalnością rozwiazań architektonicznych przestrzeni medycznych i pozamedycznych szpitala.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_235_1528.jpg photo_235_1529.jpg photo_235_1530.jpg