Rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 12

photo_234_1525.jpg photo_234_1525.jpg

Inwestycja obejmowała przebudowę i remont części istniejącej Publicznego Przedszkola nr 12 oraz utworzenie nowej części przedszkola z 4 nowymi oddziałami. Dodatkowo w nowo projektowanej części  zostały utworzone pomieszczenia administracji, szatnie i sanitariaty. Całość dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych głownie poprzez wstawienie widy, która stała się nie tylko formą komunikacji  ale dominującym elementem  dekoracyjnym. Nowo projektowana część przedszkola usytuowana jest pomiędzy istniejącą zabudową tj. pomiędzy budynkiem przedszkola i przychodnią zdrowia w formie „plomby”, która stanowi akcent całości założenia. Wychodzi ona poza obrys istniejącej zabudowy, parter budynku od strony elewacji tylnej i frontowej został wycofany i stanowi jednocześnie zadaszenie wejść. Inwestycja obejmowała również zagospodarowanie terenu wokół: wykonano miejsca parkingowe, sieć chodników ora plac zabaw.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_234_1525.jpg photo_234_1526.jpg photo_234_1527.jpg