Modernizacja, nadbudowa i rozbudowa obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej łącznie z zapleczem, uzbrojeniem, parkingiem i placami

photo_233_1522.jpg photo_233_1522.jpg

Przedmiotem Projektu była modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej, której zły stan techniczny uniemożliwił jej właściwe wykorzystywanie i funkcjonowanie. Realizacja Projektu, mająca na celu wykonanie nowego obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej o całkowitej powierzchni użytkowej 9.638,81 m2, obejmowała przede wszystkim przeprowadzenie prac budowlano-remontowych budynku głównego Hali oraz budynku socjalnego. W zakres robót budowlanych weszły następujące prace: utrzymanie wykonanej części głównej konstrukcji dachu hali, wykonanie nowych trybun dla widzów na 3.000 osób, wykonanie nowych pomieszczeń pod trybunami spełniającymi wymagania Światowej Federacji Siatkówki, wykonanie podłoża i posadzki głównej hali z nowoczesnej wykładziny syntetycznej, wykonanie zaplecza sportowego oraz dostosowanie istniejących obiektów do obowiązujących przepisów budowlanych. W otoczeniu wybudowanego obiektu powstało 136 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Po modernizacji obiekt Hali jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Celem Projektu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej Województwa Śląskiego. Inwestycja ma doprowadzić do wzrostu znaczenia Miasta Jastrzębie-Zdrój, jako jednego z głównych organizatorów rozgrywek sportowych na poziomie krajowym, jak również międzynarodowym.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_233_1522.jpg photo_233_1523.jpg photo_233_1524.jpg