Zagospodarowanie terenu zielonego

photo_232_1519.jpg photo_232_1519.jpg

Uporządkowany teren, ciekawy projekt, piękne trawniki i wygodne ławki – tak wygląda teren pomiędzy Al. Piłsudskiego a ul. Solidarności w sąsiedztwie budynków usługowych, który został zagospodarowany i oddany w użytkowanie mieszkańcom. Miejsce pełni funkcję deptaka, miejsca spotkań i odpoczynku. Skwer stanowi  naturalne przedłużenie placu przy Galerii Jastrzębie.
 Posadzkę skweru ułożono z kostki bazaltowej i betonowej w wąskie pasy o różnych szerokościach i fakturze.
Wprowadzono eleganckie minimalistyczne kompozycje roślin w prostokątnych równoległych rabatach oraz w dużych donicach. Forma chodników wzajemnie się przenikająca jest uzupełnieniem do kwartałów rabat obsianych trawą, tak aby całość odbierana była jako łąka, ale łąka „ujarzmiona”
Całość wzbogacona została o punkty świetlne w posadzkach chodników oraz szereg lamp od strony chodnika przy Al. Piłsudskiego, dzięki czemu miejsce to wygląda pięknie również wieczorem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_232_1519.jpg photo_232_1520.jpg photo_232_1521.jpg