Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rudzie Śląskiej

photo_231_1516.jpg photo_231_1516.jpg

Celem projektu była budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rudzie Śląskiej przy ul. Tołstoja 1, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Wybudowana sala gimnastyczna jest obiektem sportowym przeznaczonym na potrzeby istniejącej szkoły podstawowej. Ponadto, w godzinach popołudniowych, sala udostępniana jest mieszkańcom, zachęcając tym samym do aktywnego wypoczynku oraz zdrowego stylu życia. Sala gimnastyczna jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich (na poziomie parteru zlokalizowano szatnie, umywalnie i sanitariat dostępne dla niepełnosprawnych). Główne wejście do sali wyposażone jest w elektryczną platformę schodową dla wózków. Wszystkie drzwi i korytarze mają szerokość stosowną do przejazdu i manewrowania wózków inwalidzkich.
Obiekt wyposażony jest w zaplecze techniczno - sanitarne niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania oraz spełnia wymagania dotyczące ewakuacji, bhp i higieniczno – sanitarne. Może on pełnić funkcje sportowe, kulturalne lub oświatowe, w zależności od charakteru odbywających się tam spotkań.
W budynku znajdują się łącznie 3 sale gimnastyczne. Na parterze nowo wybudowanego obiektu znajduje się główna sala gimnastyczna, mieszcząca boisko do koszykówki o wymiarach 14 x 26 m oraz pełnowymiarowe boisko do siatkówki 9 x 18 m, z możliwością organizacji boisk do innych gier (piłka nożna i ręczna – boiska niewymiarowe). Bezpośrednio przy sali znajduje się magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie pierwszej pomocy i pomieszczenie dla trenera z własnym węzłem sanitarnym. Z korytarza na poziomie parteru dostępne są: trzy szatnie z umywalniami, ogólnodostępne sanitariaty (damski, męski i dla osób niepełnosprawnych), sala do gimnastyki korekcyjnej z małym magazynem, pomieszczenie pielęgniarki szkolnej, pomieszczenie porządkowe pod schodami oraz wejście do klatki schodowej i do przewiązki. Na parterze zlokalizowano również wymiennikownię ciepła, z wejściem bezpośrednio z zewnątrz.
Na poziomie I piętra znajduje się mała sala do ćwiczeń, która służy jako siłownia. Sala posiada własną szatnię z węzłem sanitarnym.
Na poziomie II piętra znajduje się pomieszczenie techniczne przeznaczone na urządzenia wentylacyjne.
Ze spocznika pomiędzy piętrami można dostać się na trybuny, wyposażone w miejsca siedzące przeznaczone dla 48 osób.
Przewidywana liczba osób przebywających w obiekcie:
- główna sala gimnastyczna - 140
- sala do gimnastyki korekcyjnej - 13
- sala siłowni - 13
Łączna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w obiekcie - 214

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_231_1516.jpg photo_231_1517.jpg photo_231_1518.jpg