Centrum Inicjatyw Społecznych w Rudzie Śląskiej

photo_230_1513.jpg photo_230_1513.jpg

Celem projektu była adaptacja zabytkowego budynku położonego przy ul.11 Listopada 15a w Rudzie Śląskiej na potrzeby utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych. Renowacja nieużytkowanego i zdegradowanego budynku, obejmowała remont i wyposażenie całego budynku, co pozwoliło nie tylko na zachowanie jego znaczącej roli urbanistycznej, ale również nadanie mu nowych funkcji edukacyjno-społeczno-kulturalnych.
W Centrum Inicjatyw Społecznych znajduje się punkt doradztwa społecznego, prawnego i gospodarczego oraz pomieszczenia dla organizacji społecznych, stowarzyszeń, działających dla dobra społeczności lokalnej, pomieszczenia dla grup aktywności, kół hobbystycznych, a także sale konferencyjno- szkoleniowe. Ponadto, obiekt wyposażony jest w pomieszczenie gier i zabaw oraz salę zajęciową dla dzieci, a także powierzchnię wystawową w formie galerii dla prezentacji prac tworzonych przez uczestników warsztatów kulturalnych oraz bibliotekę. Zagospodarowany został również teren wokół budynku. Na zewnątrz budynku zainstalowano plac zabaw. Obiekt zatem pełni częściowo funkcję ośrodka kultury. Wpływa na wzrost udziału mieszkańców w kulturze i artystycznym życiu miasta. Stanowi ciekawą alternatywę spędzania czasu wolnego i podejmowania aktywności przez mieszkańców różnych pokoleń. Zrewitalizowany obiekt stał się miejscem integracji mieszkańców, zdobywania wiedzy.
Realizacja projektu była efektem współpracy czterech miast: Bytomia, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic w ramach projektu „Support for Cities”, realizowanego w ramach Programu Komisji Europejskiej URBACT.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_230_1513.jpg photo_230_1514.jpg photo_230_1515.jpg