Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 18 w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 32

photo_229_1510.jpg photo_229_1510.jpg

Biblioteka mieści się w klasycystycznym dworku Donnersmarcków z II połowy XVIII wieku. W latach ubiegłych w dworku siedzibę miał prężnie działający Młodzieżowy Dom Kultury. Przez ostatnie około 10 lat obiekt należący do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” był systematycznie dewastowany zarówno poprzez niewłaściwe użytkowanie, jak również poprzez stałe projektowanie nowego przeznaczenia poszczególnych jego części. Samo projektowanie nie powinno być niczym strasznym dla zabytku, jednak problem polegał na przeprowadzeniu kilku nigdy nie zakończonych remontów wnętrz zmieniających sposób użytkowania budynku. W efekcie obiekt stał się jednym wielkim placem budowy, a z oryginalnych wnętrz pozostało niewiele. Aby zapobiec postępującej degradacji obiektu, w 2010 roku zdecydowano, że budynek zostanie zaadaptowany na potrzeby biblioteki miejskiej oraz  galerii sztuki.

W wyniku działań rewitalizacyjnych w zdewastowanym obiekcie wykonano prace budowlano-instalacyjne, w tym wymieniono wszystkie instalacje, zainstalowano dźwig osobowy, odrestaurowano elewację budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego, zagospodarowano otoczenie budynku.

Biblioteka posiada przestronną czytelnię, galerię, salkę multimedialną, jest wyposażona w bogaty księgozbiór oraz zbiory multimedialne.

Poza biblioteką w obiekcie mieści się  Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego. W ramach Instytutu do życia powołano również  \"Interaktywny Gabinet Profesora Jana Karskiego\". Interaktywny Gabinet to nowoczesna sala edukacyjna, która łącząc nowoczesne technologie z tradycyjną wystawą historyczną prezentuje historię życia jednej z najwybitniejszych postaci XX wieku – Jana Karskiego, legendarnego kuriera Polskiego Państwa Podziemnego, a po wojnie wybitnego profesora Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie.
Gabinet oraz pamiątki, które są w nim prezentowane pozwalają oddać \"klimat waszyngtońskiego gabinetu Karskiego”. W Gabinecie zobaczyć można unikatową kolekcję ponad 70 osobistych pamiątek po profesorze Karskim – zaczynając od prostych przedmiotów codziennego użytku, takich jak jego kubek, z którego pił herbatę, po przedmioty bardzo osobiste, takie jak jego różaniec, album z młodości jego tragicznie zmarłej żony, zdjęcie ulubionego kota. W gabinecie znajdują się także dyplomy i wyróżnienia, które Karski otrzymał w podzięce za jego heroiczną misję podczas II wojny światowej, m. in. dyplom przyznania Srebrnego Krzyża Virtuti Militari, podpisany przez samego Generała Sikorskiego, czy też dyplom nadający Karskiemu tytuł „Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata” wydany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Stała ekspozycja jest uzupełniona o nowoczesny kiosk multimedialny z dużym ekranem dotykowym, na którym można zobaczyć materiały filmowe zawierające wywiady z profesorem Karskim, a także wycinki prasowe, fragmenty jego publikacji w prasie zagranicznej oraz inne materiały o profesorze Karskim. Za pośrednictwem Kiosku możemy też dokładnie zapoznać się ze wszystkimi eksponatami znajdującymi się w Gabinecie.

Zasadniczym celem Instytutu jest działalność edukacyjno-kulturowa, skierowana głównie do młodego pokolenia. Instytut ma być miejscem integracji różnych środowisk, wymiany poglądów, doświadczeń oraz wzajemnej tolerancji. Ponadto działalność Instytutu przybliża postać Profesora Jana Karskiego – „Człowieka, który próbował powstrzymać Holokaust”.
W zrewitalizowanym obiekcie organizowane są warsztaty, konferencje, spotkania z ciekawymi ludźmi, co ma na celu integrowanie mieszkańców nie tylko dzielnicy, ale również Miasta Ruda Śląska oraz regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_229_1510.jpg photo_229_1511.jpg photo_229_1512.jpg