Pole do ćwiczeń gry w golfa wraz z wiatą (driving range) i obiektami towarzyszącymi w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej

photo_227_1504.jpg photo_227_1504.jpg

Wybudowanie pola do ćwiczeń gry w golfa wraz z wiatą (Driving Range) w Bytomiu jest częścią projektu pn. Srebrne Stawy obejmującego zagospodarowanie terenu po dawnej KWK Szombierki na pełnowymiarowe pole golfowe i osiedle domów jednorodzinnych.

Celem budowy treningowych obszarów do gry w golfa było zrewitalizowanie zdegradowanego terenu pokopalnianego i przywrócenie mu dawnego blasku poprzez wprowadzenie obiektu o charakterze rekreacyjnym, jak również wypromowanie golfa wśród społeczności województwa śląskiego, a tym samym przyczynienie się do rozwoju kultury fizycznej w regionie.  Inwestycja wpłynie również na poprawę wizerunku dzielnicy Szombierki i atrakcyjności miasta Bytom jako miejsca sprzyjającego kulturze i uprawianiu sportu.
Tereny treningowe obejmują strzelnicę golfową, tzw. Driving Range z 9 zadaszonymi stanowiskami i 20 stanowiskami do gry z trawy, o długości 250 m, gdzie gracze mają pierwszy kontakt z golfem i ćwiczą długie uderzenia oraz tzw. putting i chipping green, czyli obszary do trenowania krótkich uderzeń i wbijania piłki do dołka. Budynek przy Driving Range ma powierzchnię 49,51 m² i spełnia funkcje biurowe i magazynowe. Całość
została zaprojektowana przez mgr inż. arch. Grzegorza Pakułę oraz mgr inż. arch Łukasza Spendel.

Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_227_1504.jpg photo_227_1505.jpg photo_227_1506.jpg