Przebudowa studenckiego domu kultury na potrzeby Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

photo_224_1495.jpg photo_224_1495.jpg

Celem projektu było przekształcenie znajdującego się w  złym stanie technicznym obiektu kultury studenckiej, zabytkowego kinoteatru X w miejsce edukacji, prezentacji sztuki i dorobku projektowego  studentów Politechniki Śląskiej na kierunku architektura i urbanistyka oraz nowo powstałej architekturze wnętrz. W wyniku gruntownej przebudowy i połączenia eklektycznej architektury z nowoczesną surową strukturą powstał obiekt który samą przestrzenią; szczerą i łączącą historię z nowoczesnością edukuje młode pokolenie twórców.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_224_1495.jpg photo_224_1496.jpg photo_224_1497.jpg