Rewitalizacja parku szpitalnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

photo_222_1489.jpg photo_222_1489.jpg

Celem inwestycji była rewitalizacja zdewastowanego parku szpitalnego i tym samym stworzenie odpowiednich warunków do rekonwalescencji pacjentów w kontakcie z naturą. W ramach rewitalizacji urządzono rabaty kwiatowe, trawniki, nasadzono drzewa i krzewy ozdobne, doposażono ogród w elementy małej architektury tj.: ławeczki, kosze na śmieci, latarnie parkowe. Zieleń na terenie szpitala została zaprojektowana tak aby stwarzała komfortowe warunki pacjentom, izolowała od widoku elementów technicznych oraz była atrakcyjna o każdej porze roku (kompozycja sezonowo – zmienna).

Zgłaszana realizacja stanowi część większego zadania, które realizowane jest i będzie sukcesywnie na przestrzeni najbliższych lat, obejmującego docelowo wszystkie tereny zielone Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_222_1489.jpg photo_222_1490.jpg photo_222_1491.jpg