Rewitalizacja \"Stawu Rzęsa\" w Siemianowicach Śląskich

photo_219_1480.jpg photo_219_1480.jpg

Staw Rzęsa stanowi największy i najcenniejszy przyrodniczo staw Siemianowic Śląskich. Obecny zespół zbiorników powstał w miejscu dawnej piaskowni, gdzie jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku trwała eksploatacja. W miarę upływu czasu zaczęła na tych terenach wyrastać stepowa trawa, brzeziny, które stały się odpowiednim środowiskiem do zamieszkiwania wielu zwierząt jak lisy, bażanty i sarny. Staw ma powierzchnię 13.2295 ha. Średnia głębokość wynosi 1,5 metra jednak miejscami jego głębokość dochodzi do 3 metrów. Na skarpach widoczne są warstwy glebowe pochodzące z epoki polodowcowej (kenozoik, czwartorzęd).

Zasadniczym celem projektu rewitalizacyjnego Stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich  było stworzenie takiego rozwiązania urbanistycznego, które nie tylko będzie przeciwdziałać degradacji przestrzeni ale zarazem znacząco poprawi jakość wizerunku  miasta, oraz wzmocni kontakty społeczne jego mieszkańców. Istotną kwestią była też synchronizacja z otaczającym terenem około 200 ha – Strefa Przyrodniczo rekreacyjna Bażantarnia (m.in. Lasek Bażantarnia, Strzelnica, inne stawy jak staw Remiza i staw Ogród, pole golfowe, okalające pola uprawne, zabytkowy Cmentarz Żołnierzy Niemieckich). Dzięki realizacji inwestycji stworzono wysoką, bezpieczną i wielofunkcyjną przestrzeń publiczną sprzyjającą wzmacnianiu kontaktów społecznych mieszkańców, promowaniu i uprawianiu aktywności fizycznej, wypoczynkowi i rozrywce.
Do jej najważniejszych atrakcji zaliczyć można

• alejki pieszo rowerowe z ekologiczną nawierzchnią mineralną typu \'Tegra\' sprzyjające spacerom, rowerzystom i biegaczom, a w zimie narciarzom biegowym,
• specjalnie przygotowane i zabezpieczone miejsca do grillowania oraz palenia ognisk,
• miejsca do plażowania,
• miejsca do odpoczynku i pikników - ławy i stoły z siedziskami (dębowe na bruku z drewna akacjowego), wraz z koszami z kamienia naturalnego (granit),
• oświetlenie niskie i wysokie (umożliwiające przebywanie, aktywność i przyczyniające się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie Stawu po zmroku),
• miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
• dojście i dojazd do akwenu dla osób niepełnosprawnych,
• stanowiska do wędkowania w tym dla osób niepełnosprawnych („Łowisko Rzęsa” dominujące ryby: amur, karaś, karp, leszcz, lin, okoń, płoć, wzdręga),
• internet bezprzewodowy,
• lodowisko naturalne na bezpiecznie wypłyconym akwenie, (łyżwiarstwo, hokej)
• system nawadniania – wody deszczowe z okolicznych terenów grawitacyjnie przepływają przez trzcinowisko w naturalny sposób się oczyszczając, bądź zasilanie wodą ze studni głębinowej,
• zbiorniki wodne są połączone przepływami,
• oczyszczony i wyeksponowany fragment tunelu po kolejce wąskotorowej (w którym, odbyła się plenerowa obrona pracy dyplomowej Zuzanny Marczyńskiej – pracownia Interpretacji Literatury, ASP w Katowicach, Wydział Artystyczny, kierunek: grafika warsztatowa. promotor prof. S. Kluska, recenzent – dr hab. A. Tobis),
• teren całkowicie przygotowany do przeprowadzania imprez plenerowych (drogi, parkingi, oświetlenie, elektryka)
• liczne imprezy kulturalne i sportowe (w tym m.in. cykliczny Piknik Ekologiczny, Otwarte mistrzostwa Siemianowic Sląskich Dzieci i Młodzieży w Biegach Przełajowych, Dzień Dawcy Szpiku, Pożegnanie Lata wraz z pokazem laserów, Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta),

Inwestycja cieszy się dużym uznaniem społecznym, co nie tylko widać udając się nad Staw lecz również w nowoczesnych mediach. Strona fanpage Stawu Rzęsa na portalu Facebooku (http://facebook.com/staw.rzesa ) od momentu pierwszego wpisu w maju 2011 do chwili obecnej liczy już 1738 znajomych, którzy wykazują dużą aktywność umawiając się na portalu na wspólne grillowanie, spacery,  bieganie czy też publikują swoje zdjęcia Stawu i otaczającej go przyrody.

Realizacja inwestycji:

Rozpoczęcie robót:   9.11.2010
Protokół odbioru końcowego:   22.06.2011

Zakres inwestycji mieści się w granicach administracyjnych miasta Siemianowice Śląskie w rejonie ulicy Zwycięstwa i ul. Spacerowej, kompleksu leśnego Bażantarnia i Wojewódzkiego Ośrodka Strzelectwa Myśliwskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również Pole Golfowe (xxkm) oraz Park Pszczelnik wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji (XX km).

Teren obejmuje powierzchnię 9ha. Przedmiotowa inwestycja znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 1018/122. Pozostałe działki w obszarze opracowania 1023/122; 1009/122; 847/122;1007/122; 1171/122; 450/18; 277/16; 133/12; 209/17; 275/16; 232/18)

Projekt obejmował następujące zmiany do stanu faktycznego przed rewitalizacją:
• zabezpieczenie i regulację terenową oraz wodną
• wyrównanie poziomu grobli i nadanie im odpowiedniego spadku,
• wzmocnienie konstrukcji drogi
• wzmocnienie osuwających się skarp
• zabezpieczenie stanowisk geologicznych siatką
• rozbiórkę istniejących schodów terenowych z krawężników betonowych oraz budowę schodów z płyt kamiennych za zaprawie cementowej i cementowo-piaskowej
• remont parkingu wraz ze stworzeniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
• przebudowę istniejącego przepustu na przepust z zastawkami regulacyjnymi
• budowę mnicha oraz zasuwy na grobli rozdzielającej stawy wędkarskie
• wzmocnienie konstrukcji fragmentu tunelu po kolejce wąskotorowej
• budowę stanowisk do grilla i ognisk

Dodatkowo wśród elementów nowoprojektowanych powstały:

• droga dojazdowa dla pojazdów uprzywilejowanych, zakończona placem z możliwością postoju dla samochodów osób niepełnosprawnych
• ciąg pieszo-rowerowy o ekologicznej nawierzchni (3208 m2)
• drogi piesze o ekologicznej nawierzchni (767,547 m2)
• elementy małej architektury ( w tym ławki i kosze na śmieci)
• miejsce na dwa sanitariaty typu TOI-TOI
• umieszczenie trzech tablic informacyjnych o projekcie

Projekt elektryczny zakładał:

• budowę latarni oświetleniowych (11 szt.)
• budowę słupków ośw. i zespołów reflektorów (8 szt.)
• budowę słupków z zespołem gniazd (2 szt)
• budowę kabli zasilających (1120 m)

 Rewitalizacja stawu Rzęsa to niewątpliwie dobrze trafiona inwestycja miejska, która łączy pokolenia i skupia coraz to większe rzesze mieszkańców Siemianowic i okolic. To wysokiej jakości, nowoczesna a zarazem ekologiczna i wielofunkcyjna przestrzeń publiczna.

Linki do stron i artykułów zewnętrznych:

1) Rzęsa na Facebook:    http://facebook.com/staw.rzesa
2) Rzęsa Po godzinach:   http://www.pogodzinach.siemianowice.pl/bazantarnia_staw_rzesa.php
3) Lodowisko na Rzęsie: http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=10&nid=13559
4) Bieganie na Rzęsie:    http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=5&nid=12842
5) Dzień dawcy szpiku:   http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=10&nid=12785
6) Obrona pracy magisterskiej: http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=8&nid=12476 
7) Piknik ekologiczny:     http://www.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=9&nid=10595

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_219_1480.jpg photo_219_1481.jpg photo_219_1482.jpg