Budowa fontanny miejskiej na Placu Piłsudskiego w Gliwicach

photo_216_1471.jpg photo_216_1471.jpg

Celem budowy fontanny miejskiej było uatrakcyjnienie miejskiej przestrzeni publicznej.
Fontanna została zlokalizowana w centrum miasta, za pomnikiem Marszałka Piłsudskiego. Formę wodotrysku, jak i materiały wykończeniowe wybrano tak, by korespondowały z nawierzchnią placu i otaczającą go zabudową. Zostały zastosowane naturalne płyty z bazaltu w kolorze zbliżonym do istniejącej kostki betonowej oraz żółty granit, który nawiązuje do innych zrewitalizowanych części miasta, np. Rynku.

Wzdłuż placu wytyczone zostały trzy trakty piesze – dwa zewnętrzne oraz jeden wewnętrzny. Ścieżki zewnętrze urozmaiciły słupy – kamienne z jednej strony i wodne o zróżnicowanej wysokości – z drugiej.
Przy co drugim tryskaczu rozmieszczono 10 strumieni parabolicznych o wysokości ok. 2,5 m, które tworzą „sklepienie wodne” nad chodnikiem biegnącym w środku. Jest również  stały, wysoki na 3 metry słup wody.
W sąsiedztwie fontanny stanęły nowe ławki i kosze na śmieci.
Odnowiony plac Piłsudskiego wraz z atrakcyjną fontanną to obecnie jedno z ulubionych miejsc spacerowiczów oraz rodzin z dziećmi.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_216_1471.jpg photo_216_1472.jpg photo_216_1473.jpg